Difference between revisions of "Drift/Backup"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (Fjern unødvendige moin-lenker)
(Startet en liste over viktige ting å huske når man skal ta backup av en maskin (som å ikke backe opp /dev og /proc))
 
(12 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Backup =
 
 
Backup blir tatt av [[Maskiner/Decibel|decibel]] (backup av /home) og [[Maskiner/Bacchus|bacchus]] (backup av /local/adm/).
 
Backup blir tatt av [[Maskiner/Decibel|decibel]] (backup av /home) og [[Maskiner/Bacchus|bacchus]] (backup av /local/adm/).
Backupserveren er [[Maskiner/Nosferatu|nosferatu.pvv.ntnu.no]]. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine  
+
Backupserveren er [[Maskiner/Principal|principal.pvv.ntnu.no]]. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine  
 
medlemmer som skal ha tilgang til boksen.
 
medlemmer som skal ha tilgang til boksen.
  
Line 10: Line 9:
 
Backupscript og backuper ligger i /backupz.
 
Backupscript og backuper ligger i /backupz.
  
== Gammelt system: bacula ==
+
== Legge til eller endre backupjobber ==
  
Bacula er nå faset ut og tar ikke nye backuper. Det ligger fortsatt noen gamle backuper på nosferatu.
+
Logg inn på principal som root og gå inn i /backupz. Vi prøver å bevare samme filsystem om vi flytter tjenester mellom bokser, og derfor heter en del av sharene bare "web", "databases" og lignende. Her må man bruke litt skjønn. Det er mulig å omstrukturere litt med <code>zfs rename</code> om det lå under en hostnavn-basert katalog før.
  
=== Restore ===
+
=== Sørg for at principal kan logge inn ===
# logg på nosferatu og su til root
 
# Start bconsole
 
# Skriv: `restore`
 
# Velg restore-metode fra listen
 
#* For å restore en enkelt fil fra en gitt dato:
 
#** Velg #8: "Enter a list of files to restore before a specified time"
 
#** Skriv inn liste over filer som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home.
 
# For å restore en hel mappe (IKKE rekursivt) fra en gitt dato:
 
#* Velg #10: "Find the <<Verbatim(JobIds)>> for a backup for a client before a specified time"
 
#* Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found <<Verbatim(JobIds)>>"
 
#* Skriv inn liste over kataloger som skal gjenopprettes. IKKE skriv /export foran /home. Underkataloger må skrives inn manuelt.
 
# For å gjenopprette en katalogstruktur rekursivt:
 
#* Se [http://man.chinaunix.net/network/bacula/bacula_manual/Bacula_Consol_Restor_Comman.html denne tutorialen]
 
# Husk å trykke enter en ekstra gang på slutten, så det blir en tom linje.
 
# Vent minst en halv time.
 
# Velg mappen filene skal lagres til.
 
# Sjekk at alt er riktig satt, feil kan du rette med 'mod'.
 
# Godkjenn kjøring av jobb.
 
# Vent på at dataen skal hentes ut fra backup.
 
  
==== Linker ====
+
For at principal skal komme inn med SSH-nøkkelen sin må du først ssh-e til boksen manuelt, slik at principal cacher ssh-nøkkelen. I tillegg krever nøkkelen at scriptet '''/root/validate-rsync''' finnes. Kopier det fra en annen boks som blir tatt backup av. Når alt er OK skal du få dette svaret når du prøver å SSH-e fra principal til boksen:
* [http://www.bacula.org/rel-manual/Brief_Tutorial.html#SECTION001260000000000000000 Offisiell tutorial]
 
* [http://man.chinaunix.net/network/bacula/bacula_manual/Bacula_Consol_Restor_Comman.html En litt utvidet tutorial]
 
  
=== Server-oppsett ===
+
=== Lage nytt filsystem ===
 +
Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz til dataene du skal ta backup av, opprett et ZFS-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):
  
==== Quirks ====
+
<pre>
/var på nosferatu var for liten til at databasen som bacula bruker fikk plass der så /var/db/bacula er symlinket til /data/bacula.
+
principal# zfs create principal/backupz/web
 +
</pre>
  
De fleste diskene har bare en "tape" per disk, men disk11 (ad6?) har flere "taper". Dette er et forsøk på å unngå et litt data på
+
Filsystemet blir mountet av seg selv:
slutten av disken hindrer at hele disken står ubrukt selv om det ikke er ledig plass igjen noe annet sted.
+
<pre>
 +
principal# df -h /backupz/web
 +
Filesystem    Size    Used  Avail Capacity  Mounted on
 +
backupz/web    14T      0B    14T    0%    /backupz/web
 +
</pre>
  
==== Starting services ====
+
=== Oppdatering av backupscriptet ===
Man starter bacula-fd på decibel med kommandoen: <code><nowiki>/usr/local/sbin/bacula-fd -v -d 5 -c /usr/local/etc/bacula-fd.conf</nowiki></code>
 
  
==== Ny disk ====
+
Sjekk ut backupscriptet, rediger det (la deg inspirere av en av de eksisterende backupjobbene), kontroll er endringene, og sjekk det inn igjen:
 +
<pre>
 +
principal# co -l backup.sh
 +
principal# vim backup.sh
 +
principal# rcsdiff -u backup.sh
 +
principal# ci -u backup.sh
 +
</pre>
  
Hvis du skal legge til en disk for f.eks. Incr-0020:
+
Husk å skrive en vettug commitbeskjed.
  
* Sett inn den nye disken med drivebaysaken slått av.
+
Pass også på så du ikke ender opp med å kjøre masse backupjobber samme maskin samtidig. Om du har flere jobber mot samme boks (fordi dataene skal i ulike zfs-filsystemer) kan du eventuelt gruppere dem i et subshell som du legger i bakgrunnen.
* Slå draivbæien.
 
* Se hvilken device den får.
 
* Gjør sånn mongo-bsd-formatering. (Et filsystem per disk er greit.) (newfs /dev/adX)
 
* Sett den opp til å montere på /backup/diskX
 
* Lag /var/backup/Incr-0020 som en symlink til /backup/diskX/Incr-0020
 
* Gå inn i bconsole
 
* Kjør label, velg Incr-poolen, skriv Incr-0020 (sånn ca., gidder ikke å sjekke rekkefølge nå)
 
* Avslutt bconsole
 
* Gå til /usr/local/etc
 
* co -l bacula-dir.conf
 
* Endre "Max Volumes" under Incr-poolen til 20
 
* ci -u bacula-dir.conf
 
* Drep og start på nytt alle bacula-relaterte prosesser
 
  
==== Sjekk at alle disker er montert opp på rett sted ====
+
=== Viktige ting å huske ===
  
Greit etter kjerneoppdatering blant annet.
+
Ikke backup '''/dev''' (fordi dette er tilkoblede "devices", og ikke egentlige filer) og '''/proc''' (fordi dette er info om prosessene som kjører på maskinen og heller ikke egentlige filer).
nosferatu:/var/backup# for i in *-*; do echo $i; (cat $i |head -n1) >/dev/null; done
 
  
 +
== Gjennoprette enkeltfiler fra backup ==
 +
Vi bruker zfs-snapshots som backup.
 +
Derfor er det veldig enkelt å hente ut filer.
 +
Det er greit å vite hvilken maskin filen lå på, men det antas at du allerede vet dette.
 +
 +
=== Få en liste over alle snapshots ===
 +
Denne kommandoen gir deg en liste over alle snapshots:
 +
<pre>
 +
principal# zfs list -t snapshot
 +
</pre>
 +
Legg merke til at hjemmeområdet heter /backupz/homepvv/export/home.
 +
Dette er selvfølgelig rart på flere nivåer, for decibel har ikke vært oppe på en stund; mappenavnet er gammelt.
 +
Etter dette navnet kommer en alfakrøll med dato til backupen.
 +
 +
=== Navigere rundt i snapshot ===
 +
Så gjenstår det bare å cd til snapshottet. Eksempelvis:
 +
<pre>
 +
principal# cd /backupz/homepvv/export/home/.zfs/snapshot/20151021
 +
</pre>
 +
Hent det du trenger.
 +
Dette vil være read-only, og vil oppføre seg litt merkelig.
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 16:50, 24 October 2019

Backup blir tatt av decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er principal.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

For brukere som har store filer de ikke trenger backup av, spesielt store filer som endres ofte og derfor ofte vil bli tatt med i inkremetelle backuper, så kan de legge filene i ~/nobackup. Innholdet i den mappa vil da ikke bli tatt med i backup.

Backup blir tatt med rsync og ZFS. Et hjemmesnekret bash-script kjører rsync og kopierer filer til /backupz. Når rsync er ferdig tar et ZFS-snapshot.

Backupscript og backuper ligger i /backupz.

Legge til eller endre backupjobber

Logg inn på principal som root og gå inn i /backupz. Vi prøver å bevare samme filsystem om vi flytter tjenester mellom bokser, og derfor heter en del av sharene bare "web", "databases" og lignende. Her må man bruke litt skjønn. Det er mulig å omstrukturere litt med zfs rename om det lå under en hostnavn-basert katalog før.

Sørg for at principal kan logge inn

For at principal skal komme inn med SSH-nøkkelen sin må du først ssh-e til boksen manuelt, slik at principal cacher ssh-nøkkelen. I tillegg krever nøkkelen at scriptet /root/validate-rsync finnes. Kopier det fra en annen boks som blir tatt backup av. Når alt er OK skal du få dette svaret når du prøver å SSH-e fra principal til boksen:

Lage nytt filsystem

Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz til dataene du skal ta backup av, opprett et ZFS-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):

principal# zfs create principal/backupz/web

Filsystemet blir mountet av seg selv:

principal# df -h /backupz/web
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
backupz/web   14T   0B   14T   0%  /backupz/web

Oppdatering av backupscriptet

Sjekk ut backupscriptet, rediger det (la deg inspirere av en av de eksisterende backupjobbene), kontroll er endringene, og sjekk det inn igjen:

principal# co -l backup.sh 
principal# vim backup.sh 
principal# rcsdiff -u backup.sh
principal# ci -u backup.sh

Husk å skrive en vettug commitbeskjed.

Pass også på så du ikke ender opp med å kjøre masse backupjobber på samme maskin samtidig. Om du har flere jobber mot samme boks (fordi dataene skal i ulike zfs-filsystemer) kan du eventuelt gruppere dem i et subshell som du legger i bakgrunnen.

Viktige ting å huske

Ikke backup /dev (fordi dette er tilkoblede "devices", og ikke egentlige filer) og /proc (fordi dette er info om prosessene som kjører på maskinen og heller ikke egentlige filer).

Gjennoprette enkeltfiler fra backup

Vi bruker zfs-snapshots som backup. Derfor er det veldig enkelt å hente ut filer. Det er greit å vite hvilken maskin filen lå på, men det antas at du allerede vet dette.

Få en liste over alle snapshots

Denne kommandoen gir deg en liste over alle snapshots:

principal# zfs list -t snapshot

Legg merke til at hjemmeområdet heter /backupz/homepvv/export/home. Dette er selvfølgelig rart på flere nivåer, for decibel har ikke vært oppe på en stund; mappenavnet er gammelt. Etter dette navnet kommer en alfakrøll med dato til backupen.

Navigere rundt i snapshot

Så gjenstår det bare å cd til snapshottet. Eksempelvis:

principal# cd /backupz/homepvv/export/home/.zfs/snapshot/20151021

Hent det du trenger. Dette vil være read-only, og vil oppføre seg litt merkelig.