Difference between revisions of "Drift/Backup"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(ssh-nøkkel-magi)
Line 24: Line 24:
  
 
=== Lage nytt filsystem ===
 
=== Lage nytt filsystem ===
Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz til dataene du skal ta backup av, opprett et xfs-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):
+
Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz til dataene du skal ta backup av, opprett et ZFS-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 30: Line 30:
 
</pre>
 
</pre>
  
Filsystemet skal bli mountet av seg selv:
+
Filsystemet blir mountet av seg selv:
 
<pre>
 
<pre>
 
nosferatu# df -h /backupz/web
 
nosferatu# df -h /backupz/web

Revision as of 22:42, 2 May 2010

Backup blir tatt av decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

For brukere som har store filer de ikke trenger backup av, spesielt store filer som endres ofte og derfor ofte vil bli tatt med i inkremetelle backuper, så kan de legge filene i ~/nobackup. Innholdet i den mappa vil da ikke bli tatt med i backup.

Backup blir tatt med rsync og ZFS. Et hjemmesnekret bash-script kjører rsync og kopierer filer til /backupz. Når rsync er ferdig tar et ZFS-snapshot.

Backupscript og backuper ligger i /backupz.

Legge til eller endre backupjobber

Logg inn på nosferatu som root og gå inn i /backupz. Vi prøver å bevare samme filsystem om vi flytter tjenester mellom bokser, og derfor heter en del av sharene bare "web", "databases" og lignende. Her må man bruke litt skjønn. Det er mulig å omstrukturere litt med zfs rename om det lå under en hostnavn-basert katalog før.

Sørg for at nosferatu kan logge inn

For at nosferatu skal komme inn med SSH-nøkkelen sin må du først ssh-e til boksen manuelt, slik at nosferatu cacher ssh-nøkkelen. I tillegg krever nøkkelen at scriptet /root/validate-rsync finnes. Kopier det fra en annen boks som blir tatt backup av. Når alt er OK skal du få dette svaret når du prøver å SSH-e fra nosferatu til boksen:

nosferatu# ssh tim
Rejected
Connection to tim.pvv.ntnu.no closed.

Lage nytt filsystem

Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz til dataene du skal ta backup av, opprett et ZFS-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):

nosferatu# zfs create backupz/web

Filsystemet blir mountet av seg selv:

nosferatu# df -h /backupz/web
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
backupz/web   17G   0B   17G   0%  /backupz/web

Oppdatering av backupscriptet

Sjekk ut backupscriptet, rediger det (la deg inspirere av en av de eksisterende backupjobbene), kontroll er endringene, og sjekk det inn igjen:

nosferatu# co -l backup.sh 
nosferatu# vim backup.sh 
nosferatu# rcsdiff -u backup.sh
nosferatu# ci -u backup.sh

Husk å skrive en vettug commitbeskjed.

Pass også på så du ikke ender opp med å kjøre masse backupjobber på samme maskin samtidig. Om du har flere jobber mot samme boks (fordi dataene skal i ulike zfs-filsystemer) kan du eventuelt gruppere dem i et subshell som du legger i bakgrunnen.