Drift/Backup

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 00:42, 14 March 2007 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Backup

Backup blir gjort med bacula, klienter kjoeres på decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

Restore

 1. logg på nosferatu
 2. Start bconsole
 3. Skriv: `restore`
 4. Velg restore-metode fra listen
  • For å restore en hel mappe:
   • a) Velg #10: "Find the Verbatim(JobIds) for a backup for a client before a specified time"
   • b) Velg #11: "Enter a list of directories to restore for found Verbatim(JobIds)"
   • c) Velg hvilken client du vil hente ut backup fra.
   • d) Skriv inn liste over mapper som skal gjenopprettes, avsluttes med en tom linje.
 5. For å restore en enkelt fil fra en gitt dato:
  • a) Velg #8: "Enter a list of files to restore before a specified time"
  • b) Skriv inn dato du vil hente ut backup fra.
  • c) Veldig klient.
  • d) Skriv inn liste over filer som skal gjenoprettes. IKKE skriv /export foran /home.
  • e) Hus å trykke enter en ekstra gang på slutten, så det blir en tom linje.
 6. Velg mappen filene skal lagres til.
 7. Sjekk at alt er riktig satt, feil kan du rette med 'mod'.
 8. Godkjenn kjøring av jobb.
 9. Vent på at dataen skal hentes ut fra backup.

Linker

Server-oppsett

Quirks

/var på nosferatu var for liten til at databasen som bacula bruker fikk plass der så /var/db/bacula er symlinket til /data/bacula.

Starting services

Man starter bacula-fd på decibel med kommandoen: /usr/local/sbin/bacula-fd -v -d 5 -c /usr/local/etc/bacula-fd.conf

Ny disk

Hvis du skal legge til en disk for f.eks. Incr-0020:

 • Sett inn den nye disken med drivebaysaken slått av.
 • Slå på draivbæien.
 • Se hvilken device den får.
 • Gjør sånn mongo-bsd-formatering. (Et filsystem per disk er greit.)
 • Sett den opp til å montere på /backup/diskX
 • Lag /var/backup/Incr-0020 som en symlink til /backup/diskX/Incr-0020
 • Gå inn i bconsole
 • Kjør label, velg Incr-poolen, skriv Incr-0020 (sånn ca., gidder ikke å sjekke rekkefølge nå)
 • Avslutt bconsole
 • Gå til /usr/local/etc
 • co -l bacula-dir.conf
 • Endre "Max Volumes" under Incr-poolen til 20
 • ci -u bacula-dir.conf
 • Drep og start på nytt alle bacula-relaterte prosesser