Drift/Backup

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 22:05, 1 May 2010 by Knuta (talk | contribs) (moved Backup to Drift/Backup: dette hører vel til under drift)
Jump to navigation Jump to search

Backup blir tatt av decibel (backup av /home) og bacchus (backup av /local/adm/). Backupserveren er nosferatu.pvv.ntnu.no. Innloggingen der er begrenset til vi finner ut om det er bare drift eller alle pvv sine medlemmer som skal ha tilgang til boksen.

For brukere som har store filer de ikke trenger backup av, spesielt store filer som endres ofte og derfor ofte vil bli tatt med i inkremetelle backuper, så kan de legge filene i ~/nobackup. Innholdet i den mappa vil da ikke bli tatt med i backup.

Backup blir tatt med rsync og ZFS. Et hjemmesnekret bash-script kjører rsync og kopierer filer til /backupz. Når rsync er ferdig tar et ZFS-snapshot.

Backupscript og backuper ligger i /backupz.

Legge til backupjobb

Logg inn på nosferatu som root og gå inn i /backupz

Om det ikke allerede finnes en mappe under /backupz med hostnavnet til maskinen du skal ta backup av, opprett et xfs-filsystem for formålet (pathen angis relativ til / uansett hvor du står):

nosferatu# zfs create backupz/tim

Filsystemet skal bli mountet av seg selv:

nosferatu# df -h /backupz/tim
Filesystem   Size  Used  Avail Capacity Mounted on
backupz/tim   17G   0B   17G   0%  /backupz/tim

Sjekk ut backupscriptet, rediger det (la deg inspirere av en av de eksisterende backupjobbene), kontroll er endringene, og sjekk det inn igjen:

nosferatu# co -l backup.sh 
nosferatu# vim backup.sh 
nosferatu# rcsdiff -u backup.sh
nosferatu# ci -u backup.sh

Husk å skrive en vettug commitbeskjed. Det var det!