Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 19:29, 22 January 2022 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.