Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 18:06, 24 February 2022 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.