Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 21:29, 8 April 2022 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.