Drift/Driftsmøter

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 19:25, 19 May 2022 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Drift har referatførte møter i ny og ne, her er referatene.