Drift/Driftsmøter/2022-03-26

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Driftsmøter
Revision as of 16:50, 26 March 2022 by Torsteno (talk | contribs) (Created page with "= Innkalling = Lørdag 26. mars 2022 kl. 18:15, fysisk på PVV eller digitalt koordinert gjennom discord. = Til stede = Noen kommer nok = Siden sist = Sist møte ble avlyst...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innkalling

Lørdag 26. mars 2022 kl. 18:15, fysisk på PVV eller digitalt koordinert gjennom discord.

Til stede

Noen kommer nok

Siden sist

Sist møte ble avlyst grunnet hyttetur, men vi er tibake nå.

Agenda

Til diskusjon

  • Det ble ikke relevant i denne omgang, men hva tenger vi generelt om å låne ut rackplass til andre organisasjoner i krise, for eksempel samfunnet?
  • Torstein har gjenopprettet kontakt med Omega Verksteds EDB-sjef. Ønsker vi å puste liv i de gamle planene om å bytte 1U rackplass til backupp av f.eks. wiki?

Må gjøres

  • Lese/behandle mail
  • Vurdere status på Mailman
  • Fikse farger på nettsiden

Kan gjøres

  • Fikse Andresbu
  • Flytte/drepe Knakelibrak
  • Skrive utkast til føringer for bruk av og utlån fra Worblehat
  • Fikse Bokhylla
  • Lese ticket-systemet på github

Gjort