Difference between revisions of "Drift/Kerberos"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 99: Line 99:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Konfigurer pam (TODO: Dokumenter dette)
+
Konfigurer pam. Oppsettet kan for eksempel se slik ut på en debian-maskin:
 +
/etc/pam.d/common-account:<pre><nowiki>
 +
account required        pam_krb5.so    minimum_uid=1000
 +
account required        pam_unix.so
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
/etc/pam.d/common-auth:<pre><nowiki>
 +
auth    sufficient      pam_krb5.so    minimum_uid=1000
 +
auth    required        pam_unix.so nullok_secure
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
/etc/pam.d/common-password:<pre><nowiki>
 +
# NB! Sjekk denne, den ser litt feil ut!
 +
password        sufficient      pam_krb5.so    minimum_uid=1000
 +
password  required  pam_unix.so nullok obscure md5
 +
</nowiki></pre>
 +
 
 +
/etc/pam.d/common-session:<pre><nowiki>
 +
session optional        pam_krb5.so    minimum_uid=1000
 +
session required        pam_unix.so
 +
</nowiki></pre>
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 14:46, 9 January 2010

Installasjon av KDC

Rediger /etc/hosts så public-ipen (f.eks. 129.241.210.168) peker på hostnavnet til kdc, ellers virker det ikke.

Installer heimdal-clients

Legg til dette i bunnen av /etc/krb5.conf for å få de riktige krypto-algoritmene:

[kadmin]
    default_keys = aes256-cts-hmac-sha1-96:pw-salt aes128-cts-hmac-sha1-96:pw-salt des3-cbc-sha1:pw-salt arcfour-hmac-md5:pw-salt

Installer heimdal-kdc

asgard:~# kadmin -l
kadmin> init PVV.NTNU.NO
Realm max ticket life [unlimited]:
Realm max renewable ticket life [unlimited]:
kadmin: create_random_entry(krbtgt/PVV.NTNU.NO@PVV.NTNU.NO): randkey failed: Principal or policy already exists
kadmin: create_random_entry(kadmin/changepw@PVV.NTNU.NO): randkey failed: Principal or policy already exists
kadmin: create_random_entry(kadmin/admin@PVV.NTNU.NO): randkey failed: Principal or policy already exists
kadmin: create_random_entry(changepw/kerberos@PVV.NTNU.NO): randkey failed: Principal or policy already exists
kadmin: create_random_entry(kadmin/hprop@PVV.NTNU.NO): randkey failed: Principal or policy already exists
kadmin: kadm5_create_principal: Principal or policy already exists
kadmin> modify -a -disallow-all-tix,requires-pre-auth default
kadmin> get default
      Principal: default@PVV.NTNU.NO
  Principal expires: never
   Password expires: never
 Last password change: 2009-06-16 18:16:07 UTC
   Max ticket life: 1 day
  Max renewable life: 1 week
         Kvno: 1
        Mkvno: 0
Last successful login: never
  Last failed login: never
  Failed login count: 0
    Last modified: 2009-06-16 18:18:43 UTC
       Modifier: kadmin/admin@PVV.NTNU.NO
      Attributes: requires-pre-auth
       Keytypes: aes256-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), aes128-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), des3-cbc-sha1(pw-salt), arcfour-hmac-md5(pw-salt)
     PK-INIT ACL: 
       Aliases: 
kadmin> add knuta/admin
Max ticket life [1 day]:
Max renewable life [1 week]:
Principal expiration time [never]:
Password expiration time [never]:
Attributes [requires-pre-auth]:
knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: 
Verifying - knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: 

Rediger /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl og legg til følgende:

knuta/admin all

Lag symlink (på grunn av en bug i heimdal-kdc):

ln -s /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl /var/lib/heimdal-kdc/

Rediger /etc/heimdal-kdc/kdc.conf og sett følgende opsjoner:

[password_quality]
min_length = 8

[kadmin]
default_keys = aes256-cts-hmac-sha1-96:pw-salt aes128-cts-hmac-sha1-96:pw-salt des3-cbc-sha1:pw-salt arcfour-hmac-md5:pw-salt

Nye bokser

Legg til host principal

kadmin> add --random-key host/berners-lee.pvv.ntnu.no
Max ticket life [1 day]:
Max renewable life [1 week]:
Principal expiration time [never]:
Password expiration time [never]:
Attributes [requires-pre-auth]:

Logg inn på maskinen.

installer heimdal:

berners-lee:~# aptitude install heimdal-clients

last ned keytab

berners-lee:~# ktutil get -p knuta/admin host/berners-lee.pvv.ntnu.no

Konfigurer pam. Oppsettet kan for eksempel se slik ut på en debian-maskin:

/etc/pam.d/common-account:

account required    pam_krb5.so   minimum_uid=1000
account required    pam_unix.so

/etc/pam.d/common-auth:

auth  sufficient   pam_krb5.so   minimum_uid=1000
auth  required    pam_unix.so nullok_secure

/etc/pam.d/common-password:

# NB! Sjekk denne, den ser litt feil ut!
password    sufficient   pam_krb5.so   minimum_uid=1000
password  required  pam_unix.so nullok obscure md5

/etc/pam.d/common-session:

session optional    pam_krb5.so   minimum_uid=1000
session required    pam_unix.so