Drift/Kerberos

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 13:55, 9 January 2010 by Knuta (talk | contribs) (initial revision)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Installasjon av KDC

Rediger /etc/hosts så public-ipen (f.eks. 129.241.210.168) peker på hostnavnet til kdc, ellers virker det ikke.

Installer heimdal-clients

Legg til dette i bunnen av /etc/krb5.conf for å få de riktige krypto-algoritmene: {{ [kadmin]

    default_keys = aes256-cts-hmac-sha1-96:pw-salt aes128-cts-hmac-sha1-96:pw-salt des3-cbc-sha1:pw-salt arcfour-hmac-md5:pw-salt

}}

Installer heimdal-kdc

Template:Asgard:~

{{ kadmin> modify -a -disallow-all-tix,requires-pre-auth default kadmin> get default

      Principal: default@PVV.NTNU.NO
  Principal expires: never
  Password expires: never
Last password change: 2009-06-16 18:16:07 UTC
   Max ticket life: 1 day
 Max renewable life: 1 week
        Kvno: 1
        Mkvno: 0

Last successful login: never

  Last failed login: never
 Failed login count: 0
    Last modified: 2009-06-16 18:18:43 UTC
      Modifier: kadmin/admin@PVV.NTNU.NO
     Attributes: requires-pre-auth
      Keytypes: aes256-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), aes128-cts-hmac-sha1-96(pw-salt), des3-cbc-sha1(pw-salt), arcfour-hmac-md5(pw-salt)
     PK-INIT ACL: 
       Aliases: 

}}

{{ kadmin> add knuta/admin Max ticket life [1 day]: Max renewable life [1 week]: Principal expiration time [never]: Password expiration time [never]: Attributes [requires-pre-auth]: knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: Verifying - knuta/admin@PVV.NTNU.NO's Password: }}

Rediger /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl og legg til følgende:

knuta/admin all

Lag symlink (på grunn av en bug i heimdal-kdc):

ln -s /etc/heimdal-kdc/kadmind.acl /var/lib/heimdal-kdc/

Rediger /etc/heimdal-kdc/kdc.conf og sett følgende opsjoner:

[password_quality]
min_length = 8

[kadmin]
default_keys = aes256-cts-hmac-sha1-96:pw-salt aes128-cts-hmac-sha1-96:pw-salt des3-cbc-sha1:pw-salt arcfour-hmac-md5:pw-salt

Nye bokser

Legg til host principal

kadmin> add --random-key host/berners-lee.pvv.ntnu.no
Max ticket life [1 day]:
Max renewable life [1 week]:
Principal expiration time [never]:
Password expiration time [never]:
Attributes [requires-pre-auth]:

Logg inn på maskinen.

installer heimdal:

berners-lee:~# aptitude install heimdal-clients

last ned keytab

berners-lee:~# ktutil get -p knuta/admin host/berners-lee.pvv.ntnu.no

Konfigurer pam (TODO: Dokumenter dette)