Difference between revisions of "Drift/Mail"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(→‎Informasjon til driftere av mailsystemet: Legg til sporing av spammere)
 
(17 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[#Maintenance/Mail|English]]
 +
 +
== Sammendrag av the viktigste ==
 +
 +
PVV støtter bare kryptert overføring av mail, både ved henting og sending. Det kan derfor være nyttig å installere PVVs [[SSL-Sertifikat]].
 +
 +
* POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
 +
* IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
 +
* SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 eller 587
 +
* Microbel kjører Dovecot - standardportene (110, 143, 993, 995)
 +
 
== Informasjon om bruk av mailsystemet ==
 
== Informasjon om bruk av mailsystemet ==
  
* [[/IMAP_POP3:Bruk av imap og pop3 på PVV]]
+
* [[/IMAP_POP3|Bruk av imap og pop3 på PVV]] (Lesing av epost fra utenforstående maskin)
* [[/Innkommende_mail:Styring av innkommende mail ved hjelp av ~/.forward]]
+
* [[/Autentisert SMTP|Sikker sending av epost fra eksternt nett]] (Autentisert SMTP)
* [[/Mailfiltrering:Mailfiltrering på PVV]]
+
* [[/Innkommende_mail|Styring av innkommende mail ved hjelp av ~/.forward]]
* [[/SMTP-time_filtrering:Informasjon om SMTP-time filtrering]]
+
* [[/Mailfiltrering|Personlig mailfiltrering på PVV]]
* [[/Maillister:Oppretting av maillister i Mailman]] (ikke opprettet ennå)
+
* [[/SMTP-time_filtrering|Informasjon om SMTP-time filtrering for alle brukere]]
 +
* [[/Maillister|Oppretting av maillister i Mailman]]
 +
* [[/Konvertere_til_Maildir|Hvordan konvertere til Maildir]]
 +
* [[/Innboksformater|Om innboksformatene mbox og Maildir]]
 +
* [[/Bouncesignering|Bouncesignering for antispam]] (for avanserte brukere)
 +
 
 +
== Informasjon til driftere av mailsystemet ==
 +
* [[Drift/Mail/Maillister|Administrering av epostlistene]]
 +
* [[/Exim-kommandoer|Nyttige kommandoer i Exim]]
 +
* [[/Exim-oppsett|Om Exim-oppsettet på PVV]]
 +
* [[/Minimalt_mailoppsett|Minimalt mailoppsett for PVV-maskiner]]
 +
* [[/Migrere_Mailman|Migrere/oppgradere mailman mellom to maskiner]]
 +
* [[Drift/Mail/Spamsøk|Sporing av spammere]]
  
 
== Historiske data ==
 
== Historiske data ==
 
Informasjonen nedenfor gjelder det <i>forrige</i> mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.
 
Informasjonen nedenfor gjelder det <i>forrige</i> mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.
  
* [[/Procmail:Procmailbruk på PVV]]
+
* [[/Procmail|Procmailbruk på PVV]]
* [[/Spamfilter:Spamfiltrering på PVV]]
+
* [[/Spamfilter|Spamfiltrering på PVV]]
* [[/Qmail:Om Qmail på PVV]]
+
* [[/Qmail|Om Qmail på PVV]]
 +
 
 +
 
 +
= Maintenance/Mail =
 +
 
 +
== Summary of the most important things ==
 +
 
 +
PVV only supports encrypted transmission of email, both at fetching and delivery. It can therefore be useful to install PVVs [[SSL-Sertifikat|SSL-Certificate]].
 +
 
 +
* POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
 +
* IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
 +
* SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 or 587
 +
 
 +
== Information About use of the Mail System ==
 +
 
 +
* [[/IMAP_POP3|Use of imap and pop3 at PVV]] (Reading of email from external machine)
 +
* [[/Autentisert SMTP|Secure sending of email from external net]] (Authenticated SMTP)
 +
* [[/Innkommende_mail|Management of incoming mail with ~/.forward]]
 +
* [[/Mailfiltrering|Personal filtering of mail at PVV]]
 +
* [[/SMTP-time_filtrering|Information about SMTP-time filtering for all users]]
 +
* [[/Maillister|Creation of mailing lists in Mailman]]
 +
* [[/Konvertere_til_Maildir|How to convert to Maildir]]
 +
* [[/Innboksformater|About the inbox formats mbox and Maildir]]
 +
* [[/Bouncesignering|Bounce-signing for anti-spam]] (for advanced users)
 +
 
 +
== Information for Maintainers of the Mail System ==
 +
* [[Drift/Mail/Maillister|Administration of the mailing lists]]
 +
* [[/Exim-kommandoer|Useful commands in Exim]]
 +
* [[/Exim-oppsett|About the Exim-setup at PVV]]
 +
* [[/Minimalt_mailoppsett|Minimal mail setup for PVV-macines]]
 +
* [[/Migrere_Mailman|Migrating/upgrading mailman between two machines]]
 +
 
 +
== Historical data ==
 +
 
 +
The information below is related to PVVs <i>previous</i> mail system, and is no longer correct. It is included so that curious should can see how it was.
  
 +
* [[/Procmail|Procmail use at PVV]]
 +
* [[/Spamfilter|Spam filtering at PVV]]
 +
* [[/Qmail|About Qmail at PVV]]
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 22:20, 6 December 2016

English

Sammendrag av the viktigste

PVV støtter bare kryptert overføring av mail, både ved henting og sending. Det kan derfor være nyttig å installere PVVs SSL-Sertifikat.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 eller 587
  • Microbel kjører Dovecot - standardportene (110, 143, 993, 995)

Informasjon om bruk av mailsystemet

Informasjon til driftere av mailsystemet

Historiske data

Informasjonen nedenfor gjelder det forrige mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.


Maintenance/Mail

Summary of the most important things

PVV only supports encrypted transmission of email, both at fetching and delivery. It can therefore be useful to install PVVs SSL-Certificate.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 or 587

Information About use of the Mail System

Information for Maintainers of the Mail System

Historical data

The information below is related to PVVs previous mail system, and is no longer correct. It is included so that curious should can see how it was.