Difference between revisions of "Drift/Mail"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
== Informasjon til driftere av mailsystemet ==
 
== Informasjon til driftere av mailsystemet ==
 
* [[/Exim-kommandoer:Nyttige kommandoer i Exim]]
 
* [[/Exim-kommandoer:Nyttige kommandoer i Exim]]
 +
* [[/Exim-oppsett:Om Exim-oppsettet på PVV]]
 
* [[/Minimalt_mailoppsett:Minimalt mailoppsett for PVV-maskiner]]
 
* [[/Minimalt_mailoppsett:Minimalt mailoppsett for PVV-maskiner]]
 
* [[/Migrere_Mailman:Migrere/oppgradere mailman mellom to maskiner]]
 
* [[/Migrere_Mailman:Migrere/oppgradere mailman mellom to maskiner]]

Revision as of 16:39, 23 July 2006