Difference between revisions of "Drift/Mail"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Link til innboksformater)
(Linkfix)
Line 10: Line 10:
  
 
* [[/IMAP_POP3:Bruk av imap og pop3 på PVV]] (Lesing av epost fra utenforstående maskin)
 
* [[/IMAP_POP3:Bruk av imap og pop3 på PVV]] (Lesing av epost fra utenforstående maskin)
* [[Autentisert SMTP:Sikker sending av epost fra eksternt nett]] (Autentisert SMTP)
+
* [[/Autentisert SMTP:Sikker sending av epost fra eksternt nett]] (Autentisert SMTP)
 
* [[/Innkommende_mail:Styring av innkommende mail ved hjelp av ~/.forward]]
 
* [[/Innkommende_mail:Styring av innkommende mail ved hjelp av ~/.forward]]
 
* [[/Mailfiltrering:Personlig mailfiltrering på PVV]]
 
* [[/Mailfiltrering:Personlig mailfiltrering på PVV]]

Revision as of 00:19, 19 March 2007

Sammendrag av the viktigste

PVV støtter bare kryptert overføring av mail, både ved henting og sending. Det kan derfor være nyttig å installere PVVs SSL-Sertifikat.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no - port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no - port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no - port 25, 465 eller 587

Informasjon om bruk av mailsystemet

Informasjon til driftere av mailsystemet

Historiske data

Informasjonen nedenfor gjelder det forrige mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.