Drift/Mail

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 23:49, 18 March 2007 by Magnusrk (talk | contribs) (Sammendrag for å lette leting)
Jump to navigation Jump to search

Sammendrag av det viktigste

PVV støtter kun kryptert overføring av epost, både ved henting og sending. Det kan derfor være en god å innstallere PVVs SSL-Sertifikat.

  • POP: pop.pvv.ntnu.no, port 995
  • IMAP: imap.pvv.ntnu.no, port 993
  • SMTP: smtp.pvv.ntnu.no, port 25, 465 eller 587

Informasjon om bruk av mailsystemet

Informasjon til driftere av mailsystemet

Historiske data

Informasjonen nedenfor gjelder det forrige mailsystemet til PVV, og er ikke lenger korrekt. Den inkluderes så nysgjerrige sjeler kan se hvordan det var.