Drift/Mail/Autentisert SMTP

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dette dokumentet handler om autentisert sending av epost med PVV sin epost-tjener. For epost-mottak, se Drift/Mail/IMAP_POP3

Hvis du vil sende epost fra en maskin utenfor PVV sitt nett har du tre muligheter:

  • Benytte epost-tjeneren til nettleverandøren din, for eksempel smtp.stud.ntnu.no (Studby), smtp.broadpark.no (?NextGentel) eller smtp.online.no (Telenor)
  • SSH-tunnell til PVV
  • Autentisert og kryptert SMTP

Du kan nå sette opp smtp.pvv.ntnu.no som din faste tjener for sending av epost.

Autentisert SMTP tilbys over port 25 og port 587 (begge med TLS-tilbud). Noen eldre epostklienter, som Microsoft Outlook, vil ha SSL fra start og bruker port 465.

Midlertidig vil din epost bli avvist ved første forsøk, men godtatt hvis du prøver igjen etter noen minutter (greylisting). Vi skal ta bort denne begrensningen snart.

Oppsett

De fleste moderne epost-klienter støtter autentisert epost-sending, noe som settes opp i konto-instillingene dine.

Her er noen noen eksempler på oppsett:

Outlook Express