Drift/Mail/Bouncesignering

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 22:27, 1 March 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

PVV støtter bouncesignering, som beskrevet på [1].

Formålet med bouncesignering er å eliminere falske bouncer. Det vil si feilmeldinger du mottar fordi spammere bruker din e-post-adresse som falsk avsenderadresse. Du bør kun aktivere bouncesignering om dette er et problem du sliter med.

For at du skal kunne bruke bouncesignering er det viktig at absolutt all din utgående e-post sendes fra vår mailserver. Dersom dette ikke er tilfelle må du ikke slå på denne funksjonaliteten.

Følgende måter å sende utgående e-post på går via PVVs server:

  • PVVs webmail
  • E-post-programmer som kjøres direkte på PVVs maskiner
  • E-post-programmer som er satt opp til å bruke smtp.pvv.ntnu.no som utgående server

PS! Om du er usikker, ikke slå dette på. Dette er hovedsaklig funksjonalitet som er tiltenkt avanserte brukere.

For å slå på bouncesignering, opprett følgende fil i ditt hjemmeområde:

~/.return-path-sign