Difference between revisions of "Drift/Mail/Exim-kommandoer"

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search
m (7 revisions)
 
(No difference)

Latest revision as of 22:39, 5 March 2010

Nyttige kommandoer i exim4

Liste opp mail:

mailq

Lese headere til mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L (-Mvh = "view headers"):

exim4 -Mvh 1FD29R-0002LL-9L

Slette mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L:

exim4 -Mrm 1FD29R-0002LL-9L

Thawe (slå av "frozen") på mailen med ID 1FD29R-0002LL-9L:

exim4 -Mt 1FD29R-0002LL-9L

Finne ut hvordan mailen til en gitt adresse leveres:

exim4 -bt nobody@pvv.org

Loggtygging

Vis logginnslag som gjelder 1FD29R-0002LL-9L:

grep 1FD29R-0002LL-9L /var/log/exim4/*log

Sjekk hvilken mail til $USER som har blitt rejectet:

grep -i "rejected RCPT <$USER[+@-]" /var/log/exim4/mainlog

Finn all mail der avsender nevner $FOO:

grep -i "<=.*$FOO" /var/log/exim4/mainlog|cut -d" " -f3|grep -f- /var/log/exim4/mainlog

Tilsvarende, men for gzippet logg (zgrep er litt "begrenset"):

zcat /var/log/exim4/mainlog.2.gz | grep -e `zgrep -i "<=.*$FOO" /var/log/exim4/mainlog.2.gz|cut -d' ' -f3|perl -e 'print join " -e ",<>'`