Drift/Mail/Exim-oppsett

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Konfigurasjonsfiler

Konfigurasjonen til Exim ligger i /etc/exim4. Den relevante konfigurasjonen er følgende:

update-exim4.conf.conf Noen variabler som substitueres inn andre steder
conf.d/ Konfigurasjonsfilen, splittet i flere kataloger og filer

Når man gjør endringer i konfigurasjonen gjør man først endringer i ovennevnte (ved å enten redigere, opprette eller slette filer), for deretter å kjøre programmet update-exim4.conf (ja, med .conf på slutten), som slår sammen alle filene og legger dem et lurt sted der exim leser dem.

Når du har oppdatert konfig, husk å passe på at exim blir skikkelig restartet. Det har hendt at /etc/init.d/exim4 restart ikke restartet alle prosesser, så for sikkerhets skyld bør du kjøre /etc/init.d/exim4 stop, drepe eventuelle gjenlevende prosesser, for deretter å kjøre /etc/init.d/exim4 start.

Katalogene under conf.d

Katalogene under conf.d er delt inn etter konsept, og hver av dem havner i en separat seksjon i exim4-konfigurasjonen. Eksempelvis er router og transport separate deler av konfigurasjonen.

Hvordan en mail beveger seg gjennom systemet

Her kunne det godt komme et fancy flowchart, men inntil videre får dere lese i http://www.exim.org/exim-html-current/doc/html/spec_html/ch03.html (vi kjører versjon 4.62(?))