Drift/Mail/Innkommende mail

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 14:04, 26 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Filen .forward

Det første mailsystemet gjør, er å se etter filen .forward. Dersom denne ikke finnes, leveres mailen til filen ~/Mailbox.

Formatet til .forward støtter tre typer linjer. Videresending, kjøring av program og lagring i egendefinert mailboks. Du kan ha flere ulike linjer i samme .forward-fil, noe som vil sende en kopi av mailen til hver linje.

Videresending

Videresending gjøres ganske enkelt ved å skrive en e-postadresse på en egen linje.

Eksempel:

johndoe@example.com

Dersom du ønsker en lokal kopi kan du lage en linje til der du skriver brukernavnet ditt med en backslash foran:

johndoe@example.com
\johndoe

Kjøring av program

Du kan sende mailen til et program ved å sette inn en | (pipe) og så kommandoen. Bruk full path til den kjørbare filen.

Eksempel:

|/usr/bin/procmail

Aktuelle bruksområder for dette er Drift/Mail/Mailfiltrering:mailfiltrering.

Levering til egendefinert mailboks

Du kan levere noe til en egendefinert mailboks ved å skrive stien til filnavnet. Merk at du må ha full path (den må begynne med /)!

Eksempel:

/home/pvv/d/johndoe/Mail/INBOX

Merk at det som regel er like greit å bare la mailen leveres i standard-mailboksen ~/Mailbox (gjøres om du ikke spesifiserer noe annet), siden dette virker bedre sammen med POP/IMAP.

Alle tre samtidig

Du kan som nevnt ha flere linjer i .forward-filen din, så følgende er helt gyldig (men kanskje litt overdrevet):

johndoe@example.com
\johndoe
|/usr/bin/procmail
/home/pvv/d/johndoe/Mail/INBOX