Drift/Mail/Konvertere til Maildir

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 02:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

For å konvertere alt

  • SSH til decibel.pvv.ntnu.no
  • Opprett kataloger:

# Hovedkatalog maildirmake Maildir # Underkataloger find Mail -type f -not -path '*/.*'|sed -e s,/,.,g -e s,^Mail,Maildir/, | xargs -n 1 maildirmake

  • Oppdater mailfilteret til strukturen du har fått i ~/Maildir (se nedenfor)
  • Konverter all gammel mail:

# Innboks mb2md -m # Alle underkataloger mb2md -s Mail -R

For å konvertere litt

la oss si du har lyst til å ta konverteringen litt etter litt. Kanskje du synes det blir et stort skritt, eller kanskje du ikke har nok ledig plass til å konvertere alt på en gang.

Vi antar at du har lyst til å konvertere innboksen og folderen "pvv-aktive".

  • SSH til decibel.pvv.ntnu.no
  • Opprett kataloger:

# Hovedkatalog maildirmake Maildir # Underkataloger maildirmake Maildir/.pvv-aktive

  • Oppdater mailfilteret til strukturen du har fått i ~/Maildir (se nedenfor)
  • Konverter gammel mail:

# Innboks mb2md -m # Underkatalog echo pvv-aktive | mb2md -s Mail -l -

PS: mb2md ser ut til å ha en bug i "-l"-opsjonen sin, og oppretter maildir-kataloger uansett om den skal legge noe der eller ei. Bare slett de tomme maildirene om du ikke vil ha dem.

Oppdatere mail-filteret