Difference between revisions of "Drift/Mail/Mailfiltrering"

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
 
Line 1: Line 1:
 +
<i>NB! Dette beskriver mailsystemet slik det vil bli etter 24. februar 2006. For informasjon om hvordan systemet fungerer akkurat nå, se sidene [[../Procmail:Procmail]], [[../Spamfilter:Spamfilter]] eller samlesiden [[..:Mail]].</i>
 +
 
= Filtrering basert på mottakeradresse =
 
= Filtrering basert på mottakeradresse =
På PVV har man mulighet for å legge til et ekstra suffiks på epostadressen sin, ved hjelp av tegnene + eller -. Disse tre er alle adresser som ville kommet til den fiktive brukeren <i>johndoe</i> om han eksisterte:  
+
På PVV har man mulighet for å legge til et ekstra suffiks på epostadressen sin, ved hjelp av tegnet + eller -. Disse tre er alle adresser ville kommet til den fiktive brukeren <i>johndoe</i> om han eksisterte:  
* <<Verbatim(johndoe@pvv.ntnu.no)>>
+
* johndoe@pvv.ntnu.no
* <<Verbatim(johndoe+venner@pvv.ntnu.no)>>
+
* johndoe+venner@pvv.ntnu.no
* <<Verbatim(johndoe-sourceforge@pvv.ntnu.no)>>
+
* johndoe-sourceforge@pvv.ntnu.no
  
Ofte ønsker man å plassere mail til hver av disse adressene i hver sin mailboks. Dette kan gjøres ved å lage et filter som inspiserer headeren <i>Delivered-To</i>. Delivered-To settes av mailsystemet rett før mailen leveres. Om mailen ble sendt til addressen <i><<Verbatim(johndoe+venner@pvv.ntnu.no)>></i> vil denne headeren se slik ut: <pre><nowiki>
+
Ofte ønsker man å plassere mail til hver av disse addressene i hver sin mailboks. Dette kan gjøres ved å lage et filter som inspiserer headeren <i>Delivered-To</i>. Delivered-To settes av mailsystemet rett før mailen leveres. Om mailen ble sendt til addressen <i>johndoe+venner@pvv.ntnu.no</i> vil denne headeren se slik ut: <pre><nowiki>
 
Delivered-To: johndoe+venner@pvv.ntnu.no
 
Delivered-To: johndoe+venner@pvv.ntnu.no
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Hva du benytter for å filtrere er ikke viktig. For øyeblikket har PVV-brukere mulighet til å bruke i hvert fall Procmail (/usr/bin/procmail) og Maildrop (/usr/bin/maildrop) til mailfiltrering (for informasjon om hvordan man slår disse , se siden [[../Innkommende mail|Innkommende mail]]), men du kan like gjerne bruke noe annet om du ønsker det.
+
Hva du benytter for å filtrere er ikke viktig. For øyeblikket har PVV-brukere mulighet til å bruke i hvert fall Procmail (/usr/bin/procmail) og Maildrop (/usr/bin/maildrop) til mailfiltrering (for informasjon om hvordan man sender e-post til disse, se siden [[../Innkommende_mail:Innkommende mail]]), men du kan like gjerne bruke noe annet om du ønsker det.
  
Her er et eksempel på en Procmail-regel som sender <i><<Verbatim(johndoe+venner@pvv.ntnu.no)>></i> til filen ~/Mail/venner: <pre><nowiki>
+
Her er et eksempel på en Procmail-regel som sender <i>johndoe+venner@pvv.ntnu.no</i> til filen ~/Mail/venner: <pre><nowiki>
 
:0:
 
:0:
* ^Delivered-To: johndoe\+venner@pvv\.
+
* ^Delivered-To: johndoe\+venner@pvv\.ntnu\.no
 
$HOME/Mail/venner
 
$HOME/Mail/venner
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
 
Ved å droppe å ta med den siste <i>ntnu.no</i> i regelen vil både @pvv.ntnu.no og @pvv.org virke.
 
  
 
= Fjerning av spam =
 
= Fjerning av spam =
Spamassassin kjøres på all mail som mottas. Etter at mailen er analysert settes et par headere som indikerer resultatet av analysen. Disse kan så brukes til filtrering.
+
Spamassassin kjøres på all mail som mottas. Etter at mailen er analysert settes et par headere som indikerer resultatet av analysen.  
  
Eksempel på headere: <pre><nowiki>
+
Eksempel: <pre><nowiki>
 
X-Spam-Score: -1.2 (-)
 
X-Spam-Score: -1.2 (-)
 
X-Spam-Report: Status=No hits=-1.2 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,MISSING_SUBJECT version=3.0.3
 
X-Spam-Report: Status=No hits=-1.2 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,MISSING_SUBJECT version=3.0.3
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Det mest aktuelle er å teste på <i>X-Spam-Report: Status=Yes</i>. Dette kan for eksempel gjøres slik med procmail: <pre><nowiki>
+
Det mest aktuelle er å teste på <i>X-Spam-Report: Status=Yes</i>, som for eksempel kan gjøres slik med procmail: <pre><nowiki>
 
:0:
 
:0:
 
* ^X-Spam-Report: Status=Yes
 
* ^X-Spam-Report: Status=Yes
Line 33: Line 33:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Dette vil plassere spam i filen <i>Mail/spam</i>.
+
Dette vil plassere spam i katalogen <i>spam</i>.
 
 
= Testing av oppsett =
 
Testing av oppsett kan gjøres ved hjelp av formail. Eksempel: <pre><nowiki>
 
formail -s procmail .procmailrc_generert_av_drift < mbox
 
</nowiki></pre>
 
 
 
Der .procmailrc_generert_av_drift er konfigurasjonen til procmail (for anledningen navngitt som filene vi autogenererte i forbindelse med bytte av mailsystem) og <i>mbox</i> er en mbox-fil med noen test-epost. Dersom du har en annen filterløsning du vil teste, bytt ut <i>procmail .procmailrc_generert_av_drift</i> med ditt filterprogram slik du kaller det i .forward-filen.
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 20:51, 7 February 2006

NB! Dette beskriver mailsystemet slik det vil bli etter 24. februar 2006. For informasjon om hvordan systemet fungerer akkurat nå, se sidene Drift/Mail/Procmail:Procmail, Drift/Mail/Spamfilter:Spamfilter eller samlesiden ..:Mail.

Filtrering basert på mottakeradresse

På PVV har man mulighet for å legge til et ekstra suffiks på epostadressen sin, ved hjelp av tegnet + eller -. Disse tre er alle adresser ville kommet til den fiktive brukeren johndoe om han eksisterte:

  • johndoe@pvv.ntnu.no
  • johndoe+venner@pvv.ntnu.no
  • johndoe-sourceforge@pvv.ntnu.no

Ofte ønsker man å plassere mail til hver av disse addressene i hver sin mailboks. Dette kan gjøres ved å lage et filter som inspiserer headeren Delivered-To. Delivered-To settes av mailsystemet rett før mailen leveres. Om mailen ble sendt til addressen johndoe+venner@pvv.ntnu.no vil denne headeren se slik ut:

Delivered-To: johndoe+venner@pvv.ntnu.no

Hva du benytter for å filtrere er ikke viktig. For øyeblikket har PVV-brukere mulighet til å bruke i hvert fall Procmail (/usr/bin/procmail) og Maildrop (/usr/bin/maildrop) til mailfiltrering (for informasjon om hvordan man sender e-post til disse, se siden Drift/Mail/Innkommende_mail:Innkommende mail), men du kan like gjerne bruke noe annet om du ønsker det.

Her er et eksempel på en Procmail-regel som sender johndoe+venner@pvv.ntnu.no til filen ~/Mail/venner:

:0:
* ^Delivered-To: johndoe\+venner@pvv\.ntnu\.no
$HOME/Mail/venner

Fjerning av spam

Spamassassin kjøres på all mail som mottas. Etter at mailen er analysert settes et par headere som indikerer resultatet av analysen.

Eksempel:

X-Spam-Score: -1.2 (-)
X-Spam-Report: Status=No hits=-1.2 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,MISSING_SUBJECT version=3.0.3

Det mest aktuelle er å teste på X-Spam-Report: Status=Yes, som for eksempel kan gjøres slik med procmail:

:0:
* ^X-Spam-Report: Status=Yes
$HOME/Mail/spam

Dette vil plassere spam i katalogen spam.