Drift/Mail/Mailfiltrering

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 01:11, 8 February 2006 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

NB! Dette beskriver mailsystemet slik det vil bli etter 24. februar 2006. For informasjon om hvordan systemet fungerer akkurat nå, se sidene Drift/Mail/Procmail:Procmail, Drift/Mail/Spamfilter:Spamfilter eller samlesiden ..:Mail.

Filtrering basert på mottakeradresse

På PVV har man mulighet for å legge til et ekstra suffiks på epostadressen sin, ved hjelp av tegnet + eller -. Disse tre er alle adresser ville kommet til den fiktive brukeren johndoe om han eksisterte:

Ofte ønsker man å plassere mail til hver av disse adressene i hver sin mailboks. Dette kan gjøres ved å lage et filter som inspiserer headeren Delivered-To. Delivered-To settes av mailsystemet rett før mailen leveres. Om mailen ble sendt til addressen Verbatim(johndoe+venner@pvv.ntnu.no) vil denne headeren se slik ut:

Delivered-To: johndoe+venner@pvv.ntnu.no

Hva du benytter for å filtrere er ikke viktig. For øyeblikket har PVV-brukere mulighet til å bruke i hvert fall Procmail (/usr/bin/procmail) og Maildrop (/usr/bin/maildrop) til mailfiltrering (for informasjon om hvordan man sender e-post til disse, se siden Drift/Mail/Innkommende_mail:Innkommende mail), men du kan like gjerne bruke noe annet om du ønsker det.

Her er et eksempel på en Procmail-regel som sender Verbatim(johndoe+venner@pvv.ntnu.no) til filen ~/Mail/venner:

:0:
* ^Delivered-To: johndoe\+venner@pvv\.ntnu\.no
$HOME/Mail/venner

Fjerning av spam

Spamassassin kjøres på all mail som mottas. Etter at mailen er analysert settes et par headere som indikerer resultatet av analysen.

Eksempel:

X-Spam-Score: -1.2 (-)
X-Spam-Report: Status=No hits=-1.2 required=5.0 tests=ALL_TRUSTED,MISSING_SUBJECT version=3.0.3

Det mest aktuelle er å teste på X-Spam-Report: Status=Yes, som for eksempel kan gjøres slik med procmail:

:0:
* ^X-Spam-Report: Status=Yes
$HOME/Mail/spam

Dette vil plassere spam i filen Mail/spam.

Testing av oppsett

Testing av oppsett kan gjøres ved hjelp av formail. Eksempel:

formail -s procmail .procmailrc_generert_av_drift < mbox

Der .procmailrc_generert_av_drift er konfigurasjonen til procmail (for anledningen navngitt som filene vi autogenererte i forbindelse med bytte av mailsystem) og mbox er en mbox-fil med noen test-epost. Dersom du har en annen filterløsning du vil teste, bytt ut procmail .procmailrc_generert_av_drift med ditt filterprogram slik du kaller det i .forward-filen.