Difference between revisions of "Drift/Mail/Migrere Mailman"

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
 
Line 13: Line 13:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...
+
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene:<pre><nowiki>
 
 
MTA=None er for å slippe at newlist forteller hvordan man lager aliaser for listen. Vi har exim-magi som fikser aliasene.
 
<pre><nowiki>
 
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
 
65c65
 
65c65
 
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
 
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
 
---
 
---
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.org'
+
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.ntnu.no'
 
68c68
 
68c68
 
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
 
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
 
---
 
---
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
+
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.ntnu.no'
89c89
 
< # MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 
---
 
> MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 40: Line 33:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Fiks magisk exim-oppsett: <pre><nowiki>
+
Fiks en egen mailman-transport-ting i exim, siden mailman krever at den kalles med en obskur 'daemon'-bruker den har hardkodet PID-en til compile-time:<pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/main/00_pvv_exim-variabler
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/401_exim4-config_system_aliases_mailman
  # Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's prefix
+
# Systemaliases for mailman
  # directory.
+
system_aliases_mailman:
  MAILMAN_HOME=/var/lib/mailman
+
   debug_print = "R: system_aliases_mailman for $local_part@$domain"
  MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman
+
  driver = redirect
 
+
  allow_fail
  # User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
+
  allow_defer
  # switch to Mailman's configure script.
+
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases.mailman}}
  MAILMAN_USER=list
+
# user = list
  MAILMAN_GROUP=daemon
+
  file_transport = address_file
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
+
  pipe_transport = mailman_pipe
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/950_pvv-config_mailman
+
# directory_transport = address_directory
   mailman_router:
 
    debug_print = "R: mailman_router for $local_part$local_part_suffix@$domain"
 
    driver = accept
 
    require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck
 
    local_part_suffix_optional
 
    local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : \
 
                        -confirm+* : -join : -leave : \
 
                        -owner : -request : -admin
 
    transport = mailman_transport
 
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe  
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe
  mailman_transport:
+
mailman_pipe:
    debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part$local_part_suffix@$domain"
+
  debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part@$domain"
    driver = pipe
+
  driver = pipe
    command = MAILMAN_WRAP \
+
  use_shell = true
              '${if def:local_part_suffix \
+
                    {${sg{$local_part_suffix}{-(\\w+)(\\+.*)?}{\$1}} } \
+
  # fint og skadet med gids kompilert inn i binærer -sesse
                    {post}}' \
+
  group = daemon
              $local_part
+
  return_fail_output
    current_directory = MAILMAN_HOME
 
    home_directory = MAILMAN_HOME
 
    user = MAILMAN_USER
 
    group = MAILMAN_GROUP
 
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 83: Line 63:
 
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
 
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
 
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
 
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/
 
<Directory /var/lib/mailman/archives/public>
 
  Options Indexes FollowSymLinks
 
</Directory>
 
  
 
<LocationMatch "^/$">
 
<LocationMatch "^/$">
   Redirect / http://list.pvv.org/mailman/listinfo
+
   Redirect / http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo
 
</LocationMatch>
 
</LocationMatch>
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
Line 124: Line 100:
  
 
Fiks tilganger: <pre><nowiki>
 
Fiks tilganger: <pre><nowiki>
exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -not -type l -exec chgrp list {} \;
+
exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -exec chgrp list {} \;
</nowiki></pre>
 
 
 
Kjør noe magiske oppgraderings-greier som ikke ser ut til å gjøre noen ting: <pre><nowiki>
 
exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/update
 
No updates are necessary.
 
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 141: Line 112:
  
 
Start tjenester:<pre><nowiki>
 
Start tjenester:<pre><nowiki>
 +
exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/mailman start
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/mailman start
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/apache restart
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/apache restart
</nowiki></pre>
+
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 restart
 
 
Oppdater exim-ting: <pre><nowiki>
 
exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 stop
 
exim-test:/etc/exim4# ps aux | grep exim    # sjekk at alt er nede
 
exim-test:/etc/exim4# pkill exim4          # kverk resterende exim-ting
 
exim-test:/etc/exim4# vim /etc/aliases      # fjern mailman-aliaser
 
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 start
 
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 184: Line 148:
 
== Potensielle problemer ==
 
== Potensielle problemer ==
  
På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Grunnen viste seg å være at listinfo er domene-spesifikk.
+
På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Vet ikke hvorfor, men er sikkert tilganger eller noe sånt. Er uansett ikke kritisk, så om det oppstår på decibel kan det alltids fikses etter hvert.
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 20:51, 17 July 2006

Dette er egentlig Knut Auvors notater for hvordan han skal flytte PVVs Mailman-installasjon fra Mailman 2.0.13 på proto til Mailman 2.1.5 på decibel, men den står her i tilfelle noen skal gjøre noe lignende igjen. Eksemplene er hentet fra testmigreringen fra proto til exim-test.

Forberedelser på den nye boksen

Installer moroa:

exim-test:/# aptitude install mailman

dpkg kommer til å mase om at du må opprette en liste som heter "mailman". Vent med det.

Sett site-passord:

exim-test:~# mmsitepass 
New site password: 

Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene:

exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
65c65
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.ntnu.no'
68c68
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.ntnu.no'

Fiks exim-konfigen så den aksepterer list.pvv-domenene:

exim-test:/etc/exim4# diff update-exim4.conf.conf.old update-exim4.conf.conf 
20c20
< dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no'
---
> dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no:list.pvv.org:list.pvv.ntnu.no'

Fiks en egen mailman-transport-ting i exim, siden mailman krever at den kalles med en obskur 'daemon'-bruker den har hardkodet PID-en til compile-time:

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/401_exim4-config_system_aliases_mailman
# Systemaliases for mailman
system_aliases_mailman:
 debug_print = "R: system_aliases_mailman for $local_part@$domain"
 driver = redirect
 allow_fail
 allow_defer
 data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases.mailman}}
# user = list
 file_transport = address_file
 pipe_transport = mailman_pipe
# directory_transport = address_directory

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe mailman_pipe:

 debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part@$domain"
 driver = pipe
 use_shell = true

 # fint og skadet med gids kompilert inn i binærer -sesse
 group = daemon
 return_fail_output

Fiks apache-konfig for mailman:

exim-test:/etc/exim4# cat /etc/apache/conf.d/mailman
ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/

<LocationMatch "^/$">
 Redirect / http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo
</LocationMatch>

Rydd unna litt kataloger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -ls
160877  4 drwxrwsr-x  4 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/
 3110  4 drwxrws--x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/private
160878  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/public
 97766  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 lists/
exim-test:/var/lib/mailman# rm -r archives/ lists/   

Selve migreringen: På den gamle boksen

Stopp qmail på den gamle boksen, så all mail køes ute:

svc -d /service/smtpd
touch /service/smtpd/down

Sjekk at den ikke svarer på smtp:

telnet proto smtp

Kopier lister og arkiver til den nye boksen:

proto:/local/mailman# tar -cf - lists/ archives/ | ssh exim-test 'cd /var/lib/mailman; tar xf -'

Selve migreringen: På den nye boksen

Fiks arkiv-symlinker (de er absolutte og peker på /local/mailman):

exim-test:/var/lib/mailman/archives/public# for f in *; do ln -sf ../private/$f $f; done

Fiks tilganger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -exec chgrp list {} \;

Opprett mailman-listen (noe nytt i 2.1.5?):

exim-test:/var/lib/mailman# newlist mailman

Mekk aliaser:

exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/genaliases | sed '1,3d' > /etc/aliases.mailman

Start tjenester:

exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/mailman start
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/apache restart
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 restart

Testing og wrap-up

Telnet til smtp-porten og sjekk at listemail kan leveres (fra en pvv-boks, så slipper du å bli greylistet):

knuta@decibel ~ $ telnet exim-test smtp
Trying 129.241.210.196...
Connected to exim-test.pvv.ntnu.no.
Escape character is '^]'.
220 exim-test.pvv.ntnu.no ESMTP Exim 4.50 Mon, 17 Jul 2006 21:45:22 +0200
HELO exim-test.pvv.ntnu.no
250 exim-test.pvv.ntnu.no Hello knuta at decibel.pvv.ntnu.no [129.241.210.179]
MAIL FROM: mail-drift@pvv.ntnu.no
250 OK
RCPT TO: knutatest@list.pvv.ntnu.no
250 Accepted
DATA
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
Subject: Liten testmail

huhei!
.
250 OK id=1G2Z36-00052n-LK
quit
221 exim-test.pvv.ntnu.no closing connection
Connection closed by foreign host.

Om du mottok mailen er sikkert alt bra. SSH til dvask og oppdater DNS. Hurra!

Potensielle problemer

På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Vet ikke hvorfor, men er sikkert tilganger eller noe sånt. Er uansett ikke kritisk, så om det oppstår på decibel kan det alltids fikses etter hvert.