Difference between revisions of "Drift/Mail/Migrere Mailman"

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Jump to navigation Jump to search
m (13 revisions)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 14: Line 14:
  
 
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...  
 
Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...  
 +
 +
MTA=None er for å slippe at newlist forteller hvordan man lager aliaser for listen. Vi har exim-magi som fikser aliasene.
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
 
exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
Line 24: Line 26:
 
---
 
---
 
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
 
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
 +
89c89
 +
< # MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 +
---
 +
> MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Line 34: Line 40:
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  
Fiks en egen mailman-transport-ting i exim, siden mailman krever at den kalles med en obskur 'daemon'-gruppe den har hardkodet GID-en til compile-time:<pre><nowiki>
+
Fiks magisk exim-oppsett: <pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/401_exim4-config_system_aliases_mailman
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/main/00_pvv_exim-variabler
# Systemaliases for mailman
+
  # Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's prefix
system_aliases_mailman:
+
  # directory.
   debug_print = "R: system_aliases_mailman for $local_part@$domain"
+
  MAILMAN_HOME=/var/lib/mailman
  driver = redirect
+
  MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman
  allow_fail
+
 
  allow_defer
+
  # User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
  data = ${lookup{$local_part}lsearch{/etc/aliases.mailman}}
+
  # switch to Mailman's configure script.
# user = list
+
  MAILMAN_USER=list
  file_transport = address_file
+
  MAILMAN_GROUP=daemon
  pipe_transport = mailman_pipe
+
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
# directory_transport = address_directory
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/950_pvv-config_mailman
 +
   mailman_router:
 +
    debug_print = "R: mailman_router for $local_part$local_part_suffix@$domain"
 +
    driver = accept
 +
    require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck
 +
    local_part_suffix_optional
 +
    local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : \
 +
                        -confirm+* : -join : -leave : \
 +
                        -owner : -request : -admin
 +
    transport = mailman_transport
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
 
</nowiki></pre> <pre><nowiki>
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe
+
exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe  
mailman_pipe:
+
  mailman_transport:
  debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part@$domain"
+
    debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = pipe
+
    driver = pipe
  use_shell = true
+
    command = MAILMAN_WRAP \
+
              '${if def:local_part_suffix \
  # fint og skadet med gids kompilert inn i binærer -sesse
+
                    {${sg{$local_part_suffix}{-(\\w+)(\\+.*)?}{\$1}} } \
  group = daemon
+
                    {post}}' \
  return_fail_output
+
              $local_part
 +
    current_directory = MAILMAN_HOME
 +
    home_directory = MAILMAN_HOME
 +
    user = MAILMAN_USER
 +
    group = MAILMAN_GROUP
 
</nowiki></pre>
 
</nowiki></pre>
  

Latest revision as of 22:44, 5 March 2010

Dette er egentlig Knut Auvors notater for hvordan han skal flytte PVVs Mailman-installasjon fra Mailman 2.0.13 på proto til Mailman 2.1.5 på decibel, men den står her i tilfelle noen skal gjøre noe lignende igjen. Eksemplene er hentet fra testmigreringen fra proto til exim-test.

Forberedelser på den nye boksen

Installer moroa:

exim-test:/# aptitude install mailman

dpkg kommer til å mase om at du må opprette en liste som heter "mailman". Vent med det.

Sett site-passord:

exim-test:~# mmsitepass 
New site password: 

Fiks konfigen til mailman så vi får rett domene. pvv.org har blitt brukt hittil, og om vi bytter til pvv.ntnu.no vil ikke de gamle listene dukke opp i oversikten. Mailman har visst gjort et forsøk på å støtte flere domener, men har vel fortsatt felles navnerom for selve listenavnet...

MTA=None er for å slippe at newlist forteller hvordan man lager aliaser for listen. Vi har exim-magi som fikser aliasene.

exim-test:~# diff /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py.knutabackup-2006-07-15 /usr/lib/mailman/Mailman/mm_cfg.py
65c65
< DEFAULT_EMAIL_HOST = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_EMAIL_HOST = 'list.pvv.org'
68c68
< DEFAULT_URL_HOST  = 'pvv.ntnu.no'
---
> DEFAULT_URL_HOST  = 'list.pvv.org'
89c89
< # MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist
---
> MTA=None  # Misnomer, suppresses alias output on newlist

Fiks exim-konfigen så den aksepterer list.pvv-domenene:

exim-test:/etc/exim4# diff update-exim4.conf.conf.old update-exim4.conf.conf 
20c20
< dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no'
---
> dc_other_hostnames='pvv.org:pvv.ntnu.no:list.pvv.org:list.pvv.ntnu.no'

Fiks magisk exim-oppsett:

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/main/00_pvv_exim-variabler 
 # Home dir for your Mailman installation -- aka Mailman's prefix
 # directory.
 MAILMAN_HOME=/var/lib/mailman
 MAILMAN_WRAP=MAILMAN_HOME/mail/mailman

 # User and group for Mailman, should match your --with-mail-gid
 # switch to Mailman's configure script.
 MAILMAN_USER=list
 MAILMAN_GROUP=daemon

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/router/950_pvv-config_mailman

 mailman_router:
  debug_print = "R: mailman_router for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = accept
  require_files = MAILMAN_HOME/lists/$local_part/config.pck
  local_part_suffix_optional
  local_part_suffix = -bounces : -bounces+* : \
            -confirm+* : -join : -leave : \
            -owner : -request : -admin
  transport = mailman_transport

exim-test:/etc/exim4# cat conf.d/transport/30_pvv-config_mailman_pipe

 mailman_transport:
  debug_print = "T: mailman_pipe for $local_part$local_part_suffix@$domain"
  driver = pipe
  command = MAILMAN_WRAP \
       '${if def:local_part_suffix \
          {${sg{$local_part_suffix}{-(\\w+)(\\+.*)?}{\$1}} } \
          {post}}' \
       $local_part
  current_directory = MAILMAN_HOME
  home_directory = MAILMAN_HOME
  user = MAILMAN_USER
  group = MAILMAN_GROUP

Fiks apache-konfig for mailman:

exim-test:/etc/exim4# cat /etc/apache/conf.d/mailman
ScriptAlias /mailman/ /usr/lib/cgi-bin/mailman/
Alias /pipermail/ /var/lib/mailman/archives/public/
Alias /images/mailman/ /usr/share/images/mailman/

<Directory /var/lib/mailman/archives/public>
 Options Indexes FollowSymLinks
</Directory>

<LocationMatch "^/$">
 Redirect / http://list.pvv.org/mailman/listinfo
</LocationMatch>

Rydd unna litt kataloger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -ls
160877  4 drwxrwsr-x  4 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/
 3110  4 drwxrws--x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/private
160878  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 archives/public
 97766  4 drwxrwsr-x  2 root   list     4096 Jul 15 21:58 lists/
exim-test:/var/lib/mailman# rm -r archives/ lists/   

Selve migreringen: På den gamle boksen

Stopp qmail på den gamle boksen, så all mail køes ute:

svc -d /service/smtpd
touch /service/smtpd/down

Sjekk at den ikke svarer på smtp:

telnet proto smtp

Kopier lister og arkiver til den nye boksen:

proto:/local/mailman# tar -cf - lists/ archives/ | ssh exim-test 'cd /var/lib/mailman; tar xf -'

Selve migreringen: På den nye boksen

Fiks arkiv-symlinker (de er absolutte og peker på /local/mailman):

exim-test:/var/lib/mailman/archives/public# for f in *; do ln -sf ../private/$f $f; done

Fiks tilganger:

exim-test:/var/lib/mailman# find archives/ lists/ -not -type l -exec chgrp list {} \;

Kjør noe magiske oppgraderings-greier som ikke ser ut til å gjøre noen ting:

exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/update
No updates are necessary.

Opprett mailman-listen (noe nytt i 2.1.5?):

exim-test:/var/lib/mailman# newlist mailman

Mekk aliaser:

exim-test:/var/lib/mailman# /usr/lib/mailman/bin/genaliases | sed '1,3d' > /etc/aliases.mailman

Start tjenester:

exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/mailman start
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/apache restart

Oppdater exim-ting:

exim-test:/etc/exim4# update-exim4.conf
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 stop
exim-test:/etc/exim4# ps aux | grep exim  # sjekk at alt er nede
exim-test:/etc/exim4# pkill exim4      # kverk resterende exim-ting
exim-test:/etc/exim4# vim /etc/aliases   # fjern mailman-aliaser
exim-test:/etc/exim4# /etc/init.d/exim4 start

Testing og wrap-up

Telnet til smtp-porten og sjekk at listemail kan leveres (fra en pvv-boks, så slipper du å bli greylistet):

knuta@decibel ~ $ telnet exim-test smtp
Trying 129.241.210.196...
Connected to exim-test.pvv.ntnu.no.
Escape character is '^]'.
220 exim-test.pvv.ntnu.no ESMTP Exim 4.50 Mon, 17 Jul 2006 21:45:22 +0200
HELO exim-test.pvv.ntnu.no
250 exim-test.pvv.ntnu.no Hello knuta at decibel.pvv.ntnu.no [129.241.210.179]
MAIL FROM: mail-drift@pvv.ntnu.no
250 OK
RCPT TO: knutatest@list.pvv.ntnu.no
250 Accepted
DATA
354 Enter message, ending with "." on a line by itself
Subject: Liten testmail

huhei!
.
250 OK id=1G2Z36-00052n-LK
quit
221 exim-test.pvv.ntnu.no closing connection
Connection closed by foreign host.

Om du mottok mailen er sikkert alt bra. SSH til dvask og oppdater DNS. Hurra!

Potensielle problemer

På exim-test havnet ingenting i listen på http://exim-test.pvv.ntnu.no/mailman/listinfo. Grunnen viste seg å være at listinfo er domene-spesifikk.