Drift/Mail/Spamfilter

From Programvareverkstedet
< Drift‎ | Mail
Revision as of 22:43, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (6 revisions)
Jump to navigation Jump to search

Merk at denne informasjonen gjelder mailsystemet som ble brukt inntil 24. februar 2006, og kun er interessant for historikerne blant oss. For informasjon om mailfiltrering i det gjeldende mailsystemet, se siden Drift/Mail/Innkommende_mail:Innkommende mail.

PVV har installert SpamAssassin på sin mailserver, men denne er ikke slått på for alle brukere fordi vi mener at hver enkelt selv skal få bestemme over hva som skjer med mailen deres. Pr. 2006-01-01 er det versjon 3.0.2 som kjører.

OBS! Send alltid deg selv en testmail fra en annen konto (f.eks. stud) etter å ha endret mailoppsettet ditt for å sjekke at oppsettet virker.

Konfigurasjon

Spamassassin kan konfigureres i fila user_prefs som legges/ligger i katalogen .spamassassin på din hjemmekatalog. Dersom fila ikke eksisterer, skriv echo | spamc for å la Spamassassin opprette fila.

For å se mulige valg som kan brukes i konfigurasjonsfila, se manualsiden for Mail::SpamAssassin::Conf

Tilgjengelige verktøy og kommandoer

spamc

Kommandoen spamc leser inn en mail og den ut med spamsjekk-informasjon i headerene. Typisk bruk for den er sammen med et mailfilter for å sette inn spamsjekk-informasjon i headerene før filtrering

Bruke spamc sammen med procmail

Dersom du bruker procmail kan du legge inn følgende først i .procmailrc for å spamsjekke all mail:

 
:0fw
| /usr/local/bin/spamc -f

Deretter kan du legge inn en regel i .procmailrc som for eksempel kaster spam (lagrer i folder /dev/null):

:0
* ^X-Spam-Flag: YES
/dev/null

Alternativt kan du lagre spam i en egen folder:

:0
* ^X-Spam-Flag: YES
spamfolder

Alternativ bruk av spamc

Dersom du bruker et annet mailfiler enn procmail og ønsker å sette inn spamfsjekk-info i mailen før den filtreres kan du legge dette i .qmail-fila der du styrer filteret fra:

| preline spamc | maildrop || exit 111

I dette tilfellet heter filteret maildrop men du kan bytte ut dette med det filteret du normalt bruker.

ifspamh

Kommandoen ifspamh legges i en .qmail-fil og vil videresende spam til oppgitt adresse og avslutte prosesseringen av mailen. Dersom mailen ikke er spam blir neste linje i .qmail utført.

Kaste spam med ifspamh

Typisk bruk av ifspamh er å sende spam til nobody, noe som medfører at den kastes. Dette gjøres ved å legge følgende linjer i .qmail på hjemmekatalogen:

| ifspamh nobody
./Mailbox

Her sendes spam til nobody og blir dermed kastes, mens annen mail leveres til Mailbox (som er standard INBOX på PVV).
OBS Dersom du glemmer linja med ./Mailbox og kun har en ifspamh-linje i .qmail vil all mail kastes (en vanlig feil).

Levere spam til en egen mappe med ifspamh

Alternativet til å kaste spam kan være å lagre den i en egen mappe. For å gjøre dette må du først lage en mailadresse som lagrer mail i en annen mappe. Dette gjøres ved å opprette en fil .qmail-etellerannet på hjemmekatalogen. All mail sendt til brukernavn+etellerannet vil behandles av denne .qmail-fila istedenfor den vanlige .qmail.

Først oppretter du f.eks. .qmail-spam med følgende linje:

./mail/spamfolder

All mail sendt til brukernavn+spam @ pvv.ntnu.no vil nå behandles av denne fila.

I .qmail legger du så inn:

| ifspamh brukernavn+spam
./Mailbox

(bytt selvsagt ut brukernavn med ditt brukernavn på PVV). Spam vil nå leveres til mailboksen spamfolder under katalogen mail på din hjemmekatalog.