Difference between revisions of "Drift/Maskininstallasjon"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (17 revisions)
Line 6: Line 6:
 
** smarthost: smtp.pvv.ntnu.no
 
** smarthost: smtp.pvv.ntnu.no
 
* installer autofs og rdistd, ssh-server
 
* installer autofs og rdistd, ssh-server
** Fiks store-symlink for rdistd og ting den trenger: <pre><nowiki>
+
** Fiks store-symlink for rdistd og ting den trenger:  
mkdir -p /store/bin
+
  mkdir -p /store/bin
ln -s /usr/bin/rdistd /store/bin
+
  ln -s /usr/bin/rdistd /store/bin
ln -s /usr/bin/perl /store/bin
+
  ln -s /usr/bin/perl /store/bin
</nowiki></pre>
 
 
* Kopier /root/.ssh/authorized_keys fra en annen maskin som virker
 
* Kopier /root/.ssh/authorized_keys fra en annen maskin som virker
* Logg inn på decibel (rdist-server) og sett opp rdist: <pre><nowiki>
+
* Logg inn på decibel (rdist-server) og sett opp rdist:
cd /local/adm/rdist
+
  cd /local/adm/rdist
co -l Distfile.head
+
  co -l Distfile.head
# Legg til boksen i klassene PVV@linux, PVV og KERBEROS
+
  # Legg til boksen i klassene PVV@linux, PVV og KERBEROS
vim Distfile.head
+
  vim Distfile.head
ci -u Distfile.head
+
  ci -u Distfile.head
make
+
  make
./Rdist -m maskin
+
  ./Rdist -m maskin
</nowiki></pre>
 
 
* Sett opp kerberos, se [[../Kerberos]]
 
* Sett opp kerberos, se [[../Kerberos]]
  
Line 28: Line 26:
 
andre: automount
 
andre: automount
  
* Sett opp logging til loghost. Legg til i /etc/syslog.conf: <pre><nowiki>
+
* Sett opp logging til loghost. Legg til i /etc/syslog.conf:
*.* @loghost.pvv.ntnu.no
+
  *.* @loghost.pvv.ntnu.no
</nowiki></pre>
 
 
* Sette opp <i>ntpdate</i> og <i>ntpd</i> for å holde klokka synkronisert.
 
* Sette opp <i>ntpdate</i> og <i>ntpd</i> for å holde klokka synkronisert.
 
* Installere og sette opp <i>rwhod</i>.
 
* Installere og sette opp <i>rwhod</i>.
* Fiks lyd-tilgang (som regel ved å rote rundt i udev). Startpunkt: <pre><nowiki>
+
* Fiks lyd-tilgang (som regel ved å rote rundt i udev). Startpunkt:
grep -r dsp /etc/udev
+
  grep -r dsp /etc/udev
</nowiki></pre>
 
 
* Sjekk at printing virker (både lpr og i f.eks. en browser)
 
* Sjekk at printing virker (både lpr og i f.eks. en browser)
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 13:42, 15 March 2010

Dette er en kjapp oversikt over hvordan man får opp basic PVV-oppsett på en boks. Den er ikke nødvendigvis komplett, men den er nå en start :-)

 • Sett opp DNS på dvask
 • Sett fast IP som i DNS
 • Sett opp mail
  • smarthost: smtp.pvv.ntnu.no
 • installer autofs og rdistd, ssh-server
  • Fiks store-symlink for rdistd og ting den trenger:
 mkdir -p /store/bin
 ln -s /usr/bin/rdistd /store/bin
 ln -s /usr/bin/perl /store/bin
 • Kopier /root/.ssh/authorized_keys fra en annen maskin som virker
 • Logg inn på decibel (rdist-server) og sett opp rdist:
 cd /local/adm/rdist
 co -l Distfile.head
 # Legg til boksen i klassene PVV@linux, PVV og KERBEROS
 vim Distfile.head
 ci -u Distfile.head
 make
 ./Rdist -m maskin

Start/restart automount Linux/Solaris: autofs

 • BSD: amd

andre: automount

 • Sett opp logging til loghost. Legg til i /etc/syslog.conf:
 *.*				@loghost.pvv.ntnu.no
 • Sette opp ntpdate og ntpd for å holde klokka synkronisert.
 • Installere og sette opp rwhod.
 • Fiks lyd-tilgang (som regel ved å rote rundt i udev). Startpunkt:
 grep -r dsp /etc/udev
 • Sjekk at printing virker (både lpr og i f.eks. en browser)