Drift/Oppdatere SSL-sertifikater

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 14:48, 26 April 2010 by Knuta (talk | contribs) (Created page with 'Her er info om hvordan man oppdaterer de ulike SSL-sertifikatene på PVV. == www.pvv.ntnu.no == * Legg det nye sertifikatet i rdist, under rdist/web/certs * Kjør '''./Rdist -m…')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Her er info om hvordan man oppdaterer de ulike SSL-sertifikatene på PVV.

www.pvv.ntnu.no

  • Legg det nye sertifikatet i rdist, under rdist/web/certs
  • Kjør ./Rdist -m tim web (bytt ut "tim" med gjeldende webserver om den er byttet)
  • Sjekk at webben virker etterpå.

smtp.pvv.ntnu.no

Oppdater disse filene (key-filen kan ofte resirkuleres):

  • /etc/exim4/exim.crt
  • /etc/exim4/exim.key

imap.pvv.ntnu.no

Oppdater disse filene (key-filen kan ofte resirkuleres):

  • /etc/dovecot/ssl/imap.crt.pem
  • /etc/dovecot/ssl/imap.key.pem

wiki.pvv.ntnu.no

Oppdater disse filene (key-filen kan ofte resirkuleres):

  • /etc/apache2/ssl/wiki.pvv.ntnu.no.crt
  • /etc/apache2/ssl/wiki.pvv.ntnu.no.key