Drift/Oppsett

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 22:45, 5 March 2010 by Root (talk | contribs) (8 revisions)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Dette er ment som et utkast til forslag om et standard oppsett, for bruk av driftsgrupper ved Universitetet i Trondheim, men spesielt med tanke på IT-avdelingens overtakelse av drift på studentsalene på NTH sommeren 1994.

Innledning

For at brukerene skal ha et mest mulig likt arbeidsmiljø på de forskjellige salene, bør også brukerens innloggingsskall og vindussystem være satt opp konsekvent. Det dreier seg spesielt om diverse Drift/EnvironmentVariabler som må settes konsekvent, og dette må gjennomføres likt for alle nivåer i systemet (med unntak av Systembrukere).

Problemstillinger

Drift/MakeEnv er en måte å løse dette problemet på.

Locale

Foreslår at alle bokser som kan, definerer disse localene:

  • `nb_NO`
  • `nn_NO`
  • `no_NO`
  • `nb_NO.UTF-8`
  • `nn_NO.UTF-8`
  • `no_NO.UTF-8`
  • `nb_NO.ISO-8859-1`
  • `nn_NO.ISO-8859-1`
  • `no_NO.ISO-8859-1`
  • `en_GB.UTF-8`