Drift/Scanner

From Programvareverkstedet
< Drift
Revision as of 00:11, 18 November 2019 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

PVV har en scanner, for øyeblikket koblet til Misantropy. Misantropy har også xsane installert for enkel(?) scanning av flersidige dokumenter til PDF og mer.

Scanneren skal fungere helt automatisk for vanlige brukere. Hvis dette ikke er tilfellet, si ifra til drift@pvv så fort som mulig.

Drifting

Scanneren har (som høvelig for en device) flere nivå med konfigurasjon. Standardoppsettet er basert på at det finnes en scannergruppe, men dette egner seg dårlig for et massivt flerbrukermiljø som PVV. Vi har derfor gjort visse endringer.

 • /etc/udev/rules.d/10-local.rules
  • En udev-regel som setter 0666-permissions på scanneren, og oppretter /dev/scanner som symlink
  • BUS=="scsi", SYSFS{model}=="C5110A", KERNEL=="sg?", NAME="%k", SYMLINK+="scanner", GROUP="scanner", MODE="0666"
 • /etc/sane.d/dll.d/hplip
  • Var i utgangspunktet hpaio, vi har en scanjet 5p, så vi bruker i stedet hp
 • /etc/sane.d/hp.conf
  • (default) Setter scannerplass til /dev/scanner. Ble tidligere brukt til å overstyre med /dev/sg0, men nå er fiksen i udev.
 • /etc/sane.d/hpsj5s.conf
  • (default) Ikke relevant for oss
 • /etc/sane.d/net.conf
  • Inneholder navn på boksen. Denne inneholdt sapiens lenge etter at scanneren ble flyttet til gaukeluren, så den er kanskje ikke i bruk?
 • /etc/hp/hplip.conf
  • (default) Ingen anelse om denne brukes til noe eller ikke.