Difference between revisions of "Drift/TRAC"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(New page: Se Opprette nye prosjekt på dev for hvordan du oppretter et nytt prosjekt. == Flytte Trac til en annen boks == Dette er det som ble gjort for å flytte Trac fra tvilling til skrotni...)
(No difference)

Revision as of 13:25, 6 March 2011

Se Opprette nye prosjekt på dev for hvordan du oppretter et nytt prosjekt.

Flytte Trac til en annen boks

Dette er det som ble gjort for å flytte Trac fra tvilling til skrotnisse.

Gjør klar den nye boksen (/ er den partisjonen /srv ligger på):

mount -o remount,acl /
# legg til "acl" i options for partisjonen i /etc/fstab

Logg inn på den gamle boksen og overfør alle filer og ACL-er til den nye boksen (her skrotnisse):

cd /

tar c srv/dev.pvv.ntnu.no srv/trac srv/svn etc/apache2/sites-available/dev.pvv.ntnu.no etc/apache2/sites-available/RCS/dev.pvv.ntnu.no,v etc/apache2/ssl/apache.pem | ssh skrotnisse 'cd / && tar xf -'

getfacl -R srv/svn srv/trac | ssh skrotnisse 'cd / && setfacl --restore=-'

Installer software:

aptitude install rcs trac libapache2-mod-auth-kerb libapache2-mod-python libapache2-svn

Slå på vhosten og test:

a2enmod dav
a2enmod ssl
a2ensite dev.pvv.ntnu.no
/etc/init.d/apache2 restart

Fiks kerberosen (du trenger en principal med HTTP/ på):

ktutil -k /etc/apache2/mods-available/auth_kerb.keytab get -p knuta/admin HTTP/skrotnisse.pvv.ntnu.no@PVV.NTNU.NO
ktutil -k /etc/apache2/mods-available/auth_kerb.keytab list

Merk at Kerberos-innlogging på den nye boksen ikke vil virke før du har satt opp DNS til å peke på den nye boksen, og det har propagert gjennom. Det holder IKKE for kerberos om du har satt opp noen hacks i /etc/hosts. Du kan imidlertid trolig sjekke det ved å endre vhosten-konfigurasjonen i /etc/apache2/sites-available/dev.pvv.ntnu.no og legge til det fulle hostnavnet til boksen bakerst i ServerAlias-listen til boksen, ala dette: "ServerAlias dev.pvv.org skrotnisse.pvv.ntnu.no"