Driftshandlinger

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:25, 7 July 2008 by (username removed)
Jump to navigation Jump to search

Driftshandlinger er her definert som operasjoner PVV Drift utfører på systemene og som det er sannsynlig at noen kommer til å gjøre flere ganger.

Annet