Difference between revisions of "Endre eller slette bruker"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{utdatert|Ingenting av det som står her brukes lenger. YP er faset ut, qmail likeså.}}
+
Før du begynner:
 +
    - Personen må være tilstede med legitimasjon for at man skal kunne slette brukeren
 +
    - Dersom brukeren ikke kan møte i person, kan man eventuelt be aktuelle bruker om å verifisere seg          gjennom andre sikre kilder
 +
        eksempel: Gjennom sms (der man sjekker opp mot gule sider), signert epost, eller bank
  
For å endre f.eks. en UID, logg inn på malina og lås /var/yp/src/passwd, gjør endring og kjør /usr/ccs/bin/make i /var/yp.
+
1. Logg inn som adminprinsipal på lommel med ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no
Logg så inn på decibel og kjørt makeexportsandquota.pl i /local/adm/rdist/quota.
+
    1.1 Gå inn på pillar/files/passwd  
 +
    1.2 Herfra kan du også endre på brukerID (UID) og gruppeID (GID), hvis du endrer på UID eller GID, må      du gå inn på hjemmeområdet til brukeren og oppdatere disse verdiene manuelt.
 +
        - For å SLETTE: Rediger passwd.pvv-filen slik at du får slettet linjen med brukeren.
 +
            eksempel på linje: kjellar:*K*:12345:12345:Kjell Arne:/home/pvv/d/kjellar:/bin/bash
 +
    1.3 For å ENDRE BRUKERNAVN må du også flytte på hjemmemappen, og redigere adminprinsipal, stedet der        alle brukernavn og passord er lagret.
 +
        - Endre brukernavn på adminprinsipal:
 +
            Gå inn på kadmin fra lommel
 +
            Kjør kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin rename GAMMELT_BRUKERNAVN NYTT_BRUKERNAVN
 +
    1.4 For å redigere filen, kjør:
 +
        nano passwd.pvv eller vim passwd eller en anne editor som ligger på lommel
 +
        gjør endrignene så
 +
        git add passwd.pvv
 +
        git commit
 +
        gir push
  
<pre><nowiki>
+
2. Gå inn på microbel for å endre/slette hjemmemappen til brukeren
From: Pål Løberg <pallo@pvv.ntnu.no>
+
    2.1 /exports/home/pvv/d hvis den ikke ligger her, kjør echo ~BRUKERNAVN for å finne hvilken mappe          hjemmemappen til brukeren ligger i
To: drift@pvv.ntnu.no
+
        SLETTE:
Subject: klådd nybruker-scriptet
+
        - Du må også sjekke hva som ligger i hjemmeområdet for å være sikker på at viktig informasjon ikke    skal slettes
 +
        - Slett mappen på vanlig vis:
 +
            rm -r
 +
            Hvis den klager: rm -rf
 +
        ENDRE:
 +
            - For å kunne endre brukernavn, bruker du mv GAMMEL_MAPPE/ NY_MAPPE
 +
    2.2 /etc/aliases
 +
        - Det kan hende brukeren ligger under denne filen, i så fall må brukeren slettes herfra også
 +
        - Hvis du skal endre navn bruker, må du også gjøre det her
  
Nybruker-scriptet kjørte bare make i /var/qmail/users på Proto og
+
3. Hvis brukeren har laget databaser, gå til postgres root@postgres.pvv.ntnu.no
Decibel, men ikke Bacchus. Klådde derfor litt på det slik at Bacchus
+
    3.1  Gå til postgres med su postgres
også oppdateres.
+
        - List alle databaser:
 +
            psql -c '\l'
 +
        - For å lete etter en persos spesifikke database:
 +
            psql -c '\l' | grep BRUKERNAVN
 +
        - Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks
 +
    3.2 Slett en database med:
 +
        psql -c 'DROP DATABASE dbname;
  
Husk også at dette må gjøres manuelt dersom brukernavn endres eller
+
4. Fortsatt, hvis brukeren har laget databaser, gå til mysql med ssh root@postgres.pvv.ntnu.no
slettes.
+
    - List alle databaser:
</nowiki></pre>
+
        mysql -e "SHOW DATABASES;"
 
+
    - For å lete etter en persos spesifikke database:
__NOTOC__
+
        mysql -e "SHOW DATABASES;" | grep BRUKERNAVN
 +
    - Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks
 +
    4.1 Slett en database med:
 +
        mysql -e "DROP DATABASE dbname;"
 +
       
 +
5. Gå tilbake til lommel med ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no
 +
    5.1 Kjør kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin
 +
    5.2 Herfra skal du gå inn og slette brukeren med:
 +
        delete target_user

Revision as of 21:53, 5 March 2020

Før du begynner:

  - Personen må være tilstede med legitimasjon for at man skal kunne slette brukeren
  - Dersom brukeren ikke kan møte i person, kan man eventuelt be aktuelle bruker om å verifisere seg     gjennom andre sikre kilder
    eksempel: Gjennom sms (der man sjekker opp mot gule sider), signert epost, eller bank

1. Logg inn som adminprinsipal på lommel med ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no

  1.1 Gå inn på pillar/files/passwd 
  1.2 Herfra kan du også endre på brukerID (UID) og gruppeID (GID), hvis du endrer på UID eller GID, må    du gå inn på hjemmeområdet til brukeren og oppdatere disse verdiene manuelt.
    - For å SLETTE: Rediger passwd.pvv-filen slik at du får slettet linjen med brukeren.
      eksempel på linje: kjellar:*K*:12345:12345:Kjell Arne:/home/pvv/d/kjellar:/bin/bash
  1.3 For å ENDRE BRUKERNAVN må du også flytte på hjemmemappen, og redigere adminprinsipal, stedet der    alle brukernavn og passord er lagret.
    - Endre brukernavn på adminprinsipal:
      Gå inn på kadmin fra lommel 
      Kjør kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin rename GAMMELT_BRUKERNAVN NYTT_BRUKERNAVN
  1.4 For å redigere filen, kjør:
    nano passwd.pvv eller vim passwd eller en anne editor som ligger på lommel
    gjør endrignene så 
    git add passwd.pvv
    git commit
    gir push

2. Gå inn på microbel for å endre/slette hjemmemappen til brukeren

  2.1 /exports/home/pvv/d hvis den ikke ligger her, kjør echo ~BRUKERNAVN for å finne hvilken mappe      hjemmemappen til brukeren ligger i
    SLETTE:
    - Du må også sjekke hva som ligger i hjemmeområdet for å være sikker på at viktig informasjon ikke  skal slettes
    - Slett mappen på vanlig vis:
      rm -r
      Hvis den klager: rm -rf
    ENDRE:
      - For å kunne endre brukernavn, bruker du mv GAMMEL_MAPPE/ NY_MAPPE
  2.2 /etc/aliases
    - Det kan hende brukeren ligger under denne filen, i så fall må brukeren slettes herfra også
    - Hvis du skal endre navn på bruker, må du også gjøre det her

3. Hvis brukeren har laget databaser, gå til postgres root@postgres.pvv.ntnu.no

  3.1 Gå til postgres med su postgres 
    - List alle databaser:
      psql -c '\l'
    - For å lete etter en persos spesifikke database:
      psql -c '\l' | grep BRUKERNAVN
    - Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks
  3.2 Slett en database med:
    psql -c 'DROP DATABASE dbname;

4. Fortsatt, hvis brukeren har laget databaser, gå til mysql med ssh root@postgres.pvv.ntnu.no

  - List alle databaser:
    mysql -e "SHOW DATABASES;"
  - For å lete etter en persos spesifikke database:
    mysql -e "SHOW DATABASES;" | grep BRUKERNAVN
  - Alle databaser skal ha brukernavnet til eieren som prefiks
  4.1 Slett en database med:
    mysql -e "DROP DATABASE dbname;"
    

5. Gå tilbake til lommel med ssh DITT_BRUKERNAVN@lommel.pvv.ntnu.no

  5.1 Kjør kadmin -p DITT_BRUKERNAVN/admin
  5.2 Herfra skal du gå inn og slette brukeren med:
    delete target_user