Fadderuker

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Om fadderperiodene

PVV avholder fadderperioder til tider.

Erfaringsdokumenter