Difference between revisions of "Høstmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
 
m (2 revisions)
(One intermediate revision by the same user not shown)
(No difference)

Revision as of 22:39, 5 March 2010

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

  • Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
  • Styrets halvårsrapport
  • Drifts halvårsrapport
  • Godkjenning av regnskap for første halvår
  • Godkjenning av revidert budsjett
  • Valg av leder
  • Valg av styre