Difference between revisions of "Høstmøte"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (2 revisions)
 
(4 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
= Innkalling =
 +
 +
Det skal fremkomme i innkallingen at endelig saksliste kan utarbeides for et annet språk enn norsk (f.eks. engelsk) dersom det er ønskelig og at møtet kan avholdes med et annet språk som hovedspråk (dersom dette er mulig for øvrige medlemmer). Ønsker om andre språk må sendes inn frem til to uker før møtet for å tas i betraktning og det gjøres ingen garanti for at alle slike ønsker kan innfris. Som hovedregel bør det være tilstrekkelig å tilby engelsk som språk for saksliste og møte, med forbehold om at endring av PVVs lover foregår på norsk for ikke å miste nyanser i oversetting.
 +
 +
I det fall at ingen ønsker om annet språk skulle foreligge innen to uker før møtet, foregår møtet som hovedregel på norsk.
 +
 
= Saksliste =
 
= Saksliste =
 
Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal <i>ikke</i> ha punktet «eventuelt».
 
Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal <i>ikke</i> ha punktet «eventuelt».
  
* Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
+
* Møtet er satt
 +
* Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 
* Godkjenning av innkalling og dagsorden
 +
* Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 
* Styrets halvårsrapport
 
* Styrets halvårsrapport
 +
* Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 
* Drifts halvårsrapport
 
* Drifts halvårsrapport
 +
* Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 +
* CERTs halvårsrapport
 +
* Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 
* Godkjenning av regnskap for første halvår
 +
* Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 
* Godkjenning av revidert budsjett
 
* Godkjenning av revidert budsjett
* Valg av leder
+
* Valg av leder (skal være en student ved NTNU)
* Valg av styre
+
* Valg av kasserer (skal være en student ved NTNU)
 +
* Valg av styre (skal være studenter ved NTNU)
 +
* Valg av valgkomité
 +
* Møtet heves
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 17:43, 15 March 2022

Innkalling

Det skal fremkomme i innkallingen at endelig saksliste kan utarbeides for et annet språk enn norsk (f.eks. engelsk) dersom det er ønskelig og at møtet kan avholdes med et annet språk som hovedspråk (dersom dette er mulig for øvrige medlemmer). Ønsker om andre språk må sendes inn frem til to uker før møtet for å tas i betraktning og det gjøres ingen garanti for at alle slike ønsker kan innfris. Som hovedregel bør det være tilstrekkelig å tilby engelsk som språk for saksliste og møte, med forbehold om at endring av PVVs lover foregår på norsk for ikke å miste nyanser i oversetting.

I det fall at ingen ønsker om annet språk skulle foreligge innen to uker før møtet, foregår møtet som hovedregel på norsk.

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 • Drifts halvårsrapport
 • Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder (skal være en student ved NTNU)
 • Valg av kasserer (skal være en student ved NTNU)
 • Valg av styre (skal være studenter ved NTNU)
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves