Høstmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 01:00, 1 January 1970 by (username removed)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

  • Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
  • Styrets halvårsrapport
  • Drifts halvårsrapport
  • Godkjenning av regnskap for første halvår
  • Godkjenning av revidert budsjett
  • Valg av leder
  • Valg av styre