Høstmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 21:27, 6 September 2021 by Eirikwit (talk | contribs) (→‎Saksliste)
Jump to navigation Jump to search

Saksliste

Mal for saksliste for halvårsmøtene om høsten. Halvårsmøter skal ikke ha punktet «eventuelt».

 • Møtet er satt
 • Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Felles gjennomgang av referat fra forrige vårmøte.
 • Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 • Styrets halvårsrapport
 • Godkjenning av Styrets halvårsrapport.
 • Drifts halvårsrapport
 • Godkjenning av Drift halvårsrapport.
 • CERTs halvårsrapport
 • Godkjenning av CERTs halvårsrapport.
 • Godkjenning av regnskap for første halvår
 • Diskusjon og revisjon av årets budsjett.
 • Godkjenning av revidert budsjett
 • Valg av leder
 • Valg av kasserer
 • Valg av styre
 • Valg av valgkomité
 • Møtet heves