Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:32, 14 February 2013 by Orjane (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter