Halvårsmøte

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:11, 13 February 2016 by Simongli (talk | contribs) (La til lenke til rapporten for våren 2016)
Jump to navigation Jump to search


I henhold til PVVs Lover skal det arrangeres halvårsmøter hvert semester. Hva som skjer på høstmøtet og vårmøtet er litt ulikt, og derfor besrkrevet på egne sider.

Rapporter fra halvårsmøter