Difference between revisions of "Halvårsmøte/2006V"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(username removed)
 
Line 1: Line 1:
<!-- #acl [[StyretGroup]]:read,write All:read
 
-->
 
* Hva: Halvårsmøte i PVV
 
* Når: Torsdag 23. februar klokken 18:15.
 
* Hvor: Auditorium R4, Realfagsbygget
 
* Innkalling sendt til aktive, drift, styret + adict.
 
 
 
= Saksliste =
 
= Saksliste =
  
Line 20: Line 13:
 
  10. Valg av valgkomité.
 
  10. Valg av valgkomité.
 
  11. Møtet er hevet.
 
  11. Møtet er hevet.
 
= Referat =
 
 
=== Valg av ordstyrer, referent og tellekorps ===
 
Ordstyrer: knuta<<BR>>
 
Referent: einarr<<BR>>
 
Tellekorps: oyving, larseie
 
 
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Godkjenning av innkalling og dagsorden ===
 
Innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte ===
 
Godkjent med anmerkninger.
 
 
=== Styrets halvårsrapport ===
 
Presentert av leder.
 
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Drifts halvårsrapport ===
 
Presentert av leder.
 
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Godkjenning av forrige års regnskap ===
 
Halvårsmøtet kommenterer som tidligere halvårsmøter at innbetaling av medlemsavgift bør føres fremover til de regnskapsårene betalingen gjelder. Balanse bes vedlegges regnskapet, kasserer tar dette til etterretning.
 
 
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Godkjenning av årets budsjett ===
 
Godkjent ved akklamasjon.
 
 
=== Valg av styre ===
 
Valgkommitéen innstiller følgende personer:
 
 
* eirikald
 
* einarr
 
* spreeman
 
* titlesta
 
* orjane
 
* tangvald
 
 
Valget foregår ved hemmelig avstemming etter ønske fra salen. Resultatet er
 
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
| <b>Person</b>
 
| <b>Stemmer</b>
 
|
 
|-
 
| eirikald
 
| 16
 
|
 
|-
 
| einarr
 
| 11
 
|
 
|-
 
| spreeman
 
| 3
 
|
 
|-
 
| titlesta
 
| 14
 
|
 
|-
 
| orjane
 
| 10
 
|
 
|-
 
| tangvald
 
| 6
 
|
 
|-
 
| blanke stemmer
 
| 4
 
|
 
|}
 
 
Det nye styret består av eirikald, titlesta, einarr og orjane.
 
 
=== Valg av revisor ===
 
mathiasm velges ved akklamasjon.
 
 
=== Valg av valgkomité ===
 
Valgkommitéen (steinarh og andreasd) gjenvelges ved akklamasjon.
 
  
 
= Vedlegg =
 
= Vedlegg =
  
== Styrets rapport ==
+
== Drifts rapport ==
  
PVV har i følge passordfilen omtrent 1219 medlemmer. Fjorårets tall var 1500, siden man telte med brukere som ikke har betalt kontingent. Teller vi med brukere som ikke har betalt ender vi på omtrent 1600 i år.
+
Drift har i løpet av forrige år hatt følgende aktiviteter:                                                                                                             
  
I samarbeid med ITK på Samfundet ble det arrangert kurs i Arch torsdag 29. september. En del andre kurs var påtenkt, men ble ikke gjennomført. Disse er fortsatt påtenkt.
+
* Ny driftere: Han, han, han!  (eirikald)                                                                                                                             
 +
* Vi har fått tre rackskap fra snille mennesker hos Yahoo! Norge. Vi har også fått 6 rack-maskiner og 4-diskkabinetter fra samme.
 +
* Vi har fått 10 bokser fra elektro. Disse boksene er koselige bokser med omtrentlig slik spec:                                                                       
  
Styret har kjøpt inn følgende bøker:
+
        Dual P3 800Mhz                                                                                                                                                 
 +
        512 MB RAM                                                                                                                                                     
 +
        En sliten disk.                                                                                                                                                 
  
* Practical Common Lisp
+
* Drift har hatt rydding på serverrommet i forbindelse med kabinettene.  I denne sammenhengen ble store mengder gammel hardware kastet.  Dette inkluderte mye gammel fra HP og Digital.
* Kerberos, The Definitive Guide
+
* Etter å ha kjøpt inn testtastatur så har det blitt kjøpt inn 9 nye tastatur og 9 nye muser.                                                                         
* Nightwork, A History of Hacks and Pranks at MIT
+
* tvilling har blitt installert som server og puttet i et rackmontert kabinett.  Den er nå klar til å ta over som dev.pvv og wiki.pvv.                                 
* Revolution in the Valley, The Insanely Great Story of How the Mac Was Made
+
* decibel har blitt oppgradert til ny release av Ubuntu.  I den sammenhengen kan det se ut til at en bug i denne kjerneversjonen gjør at ext3 og SMP ikke er gode venner.  
 
+
* hb er delvis ferdiginstallert.  Dette skal bli en boks med CD-brenner og ZIP-stasjon.  Drift vil ha en DVD-brenner i samme boksen.                                  
Styret har godkjent en del innkjøp. Disse er gjennomgått i drifts rapport.
+
* kvin er delvis installert på ny boks.                                                                                                                               
 
+
* PVV vil rett etter halvårsmøtet få nytt epostsystem.  Qmail vil bli faset ut til fordel for Exim.  Vi vil også gå over til å avvise spam SMTP-time hvis de ser <b>veldig</b> ut som spam.
== Drifts rapport ==
 
  
Drift har i løpet av forrige år hatt følgende aktiviteter:                                                                                                              
+
Ellers har drift en del ønsker om hva som kommer til å skje fremover:                                                                                                  
  
* Ny driftere: <code><nowiki>eirikald</nowiki></code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
+
* Drift har et ønske om at det skal kjøpes inn flatskjermer til arbeidsstasjoner.                                                                                      
* Vi har fått tre rackskap fra snille mennesker hos Yahoo! Norge. Vi har også fått 6 rack-maskiner og 4-diskkabinetter fra samme.                                                                                                                                                                       
 
* Vi har fått 10 bokser fra elektro.  Disse boksene er koselige bokser med omtrentlig slik spec:                                                                                                                                                                                                                                               
 
** Dual P3 800Mhz                                                                                                                                                 
 
** 512 MB RAM                                                                                                                                                     
 
** En sliten disk.                                                                                                                                                 
 
* Drift har hatt rydding på serverrommet i forbindelse med kabinettene.  I denne sammenhengen ble store mengder gammel hardware kastet.  Dette inkluderte mye gammel fra HP og Digital.                                                                                                                                                                       
 
* Etter å ha kjøpt inn testtastatur så har det blitt kjøpt inn 9 nye tastatur og 9 nye muser.                                                                                                                                                                                                                                                   
 
* tvilling har blitt installert som server og puttet i et rackmontert kabinett.  Den er nå klar til å ta over som dev.pvv og wiki.pvv.                                                                                                                                                                                                         
 
* decibel har blitt oppgradert til ny release av Ubuntu.  I den sammenhengen kan det se ut til at en bug i denne kjerneversjonen gjør at ext3 og SMP ikke er gode venner.                                                                                                                                                                           
 
* hb er delvis ferdiginstallert.  Dette skal bli en boks med CD-brenner og ZIP-stasjon.  Drift vil ha en DVD-brenner i samme boksen.                                                                                                                                                                                                           
 
* kvin er delvis installert på ny boks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
* PVV vil rett etter halvårsmøtet få nytt epostsystem.  Qmail vil bli faset ut til fordel for Exim.  Vi vil også gå over til å avvise spam SMTP-time hvis de ser <b>veldig</b> ut som spam.
 
 
 
Ellers har drift en del ønsker om hva som kommer til å skje fremover:                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
* Drift har et ønske om at det skal kjøpes inn flatskjermer til arbeidsstasjoner.                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
* Drift har også ønsker om at vi skal få en CERT bestående av aktive medlemmer.                                                                                         
 
* Drift har også ønsker om at vi skal få en CERT bestående av aktive medlemmer.                                                                                         
 
== Regnskap og budsjett ==
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
 
| <tablestyle="text-align: right">
 
| Budsjett 2005
 
| Regnskap 2005
 
| Budsjett 2006
 
| Regnskap 2006
 
|
 
|-
 
| Støtte
 
| 0
 
| 0
 
| 0
 
| 0
 
|
 
|-
 
| Flaskepant
 
| 2000
 
| 2487
 
| 2500
 
| 307
 
|
 
|-
 
| Disksalg
 
| 35000
 
| 34770
 
| 17500
 
| 3750
 
|
 
|-
 
| Medlemskontingent
 
| 10000
 
| 7681
 
| 10000
 
| 2520
 
|
 
|-
 
| Renter
 
| 0
 
| 0
 
| 0
 
| 0
 
|
 
|-
 
| <b>Sum inntekter:</b>
 
| <b>47000</b>
 
| <b>44938</b>
 
| <b>30000</b>
 
| <b>6577</b>
 
|
 
|-
 
|colspan="6" |
 
|-
 
| Driftsutgifter
 
| 5000
 
| 0
 
| 5000
 
| 0
 
|
 
|-
 
| Diverse
 
| 2000
 
| 3469
 
| 2000
 
| 285
 
|
 
|-
 
| Bøker
 
| 4000
 
| 1379
 
| 4000
 
| 0
 
|
 
|-
 
| Hardware
 
| 75000
 
| 51704
 
| 50000
 
| 935
 
|
 
|-
 
| Abonnement
 
| 1000
 
| 0
 
| 1000
 
| 0
 
|
 
|-
 
| Trivselsutgifter
 
| 1500
 
| 0
 
| 1500
 
| 107
 
|
 
|-
 
| Kursutgifter
 
| 1000
 
| 0
 
| 1000
 
| 0
 
|
 
|-
 
| <b>Sum utgifter</b>
 
| <b>89500</b>
 
| <b>56552</b>
 
| <b>64500</b>
 
| <b>1327</b>
 
|
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Revision as of 21:11, 16 February 2006

Saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité.
11. Møtet er hevet.

Vedlegg

Drifts rapport

Drift har i løpet av forrige år hatt følgende aktiviteter:

 • Ny driftere: Han, han, han! (eirikald)
 • Vi har fått tre rackskap fra snille mennesker hos Yahoo! Norge. Vi har også fått 6 rack-maskiner og 4-diskkabinetter fra samme.
 • Vi har fått 10 bokser fra elektro. Disse boksene er koselige bokser med omtrentlig slik spec:
    Dual P3 800Mhz                                                                          
    512 MB RAM                                                                            
    En sliten disk.                                                                         
 • Drift har hatt rydding på serverrommet i forbindelse med kabinettene. I denne sammenhengen ble store mengder gammel hardware kastet. Dette inkluderte mye gammel fra HP og Digital.
 • Etter å ha kjøpt inn testtastatur så har det blitt kjøpt inn 9 nye tastatur og 9 nye muser.
 • tvilling har blitt installert som server og puttet i et rackmontert kabinett. Den er nå klar til å ta over som dev.pvv og wiki.pvv.
 • decibel har blitt oppgradert til ny release av Ubuntu. I den sammenhengen kan det se ut til at en bug i denne kjerneversjonen gjør at ext3 og SMP ikke er gode venner.
 • hb er delvis ferdiginstallert. Dette skal bli en boks med CD-brenner og ZIP-stasjon. Drift vil ha en DVD-brenner i samme boksen.
 • kvin er delvis installert på ny boks.
 • PVV vil rett etter halvårsmøtet få nytt epostsystem. Qmail vil bli faset ut til fordel for Exim. Vi vil også gå over til å avvise spam SMTP-time hvis de ser veldig ut som spam.

Ellers har drift en del ønsker om hva som kommer til å skje fremover:

 • Drift har et ønske om at det skal kjøpes inn flatskjermer til arbeidsstasjoner.
 • Drift har også ønsker om at vi skal få en CERT bestående av aktive medlemmer.