Halvårsmøte/2006V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 13:42, 5 September 2008 by Magnusrk (talk | contribs) (hierarki på vei inn)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
 • Hva: Halvårsmøte i PVV
 • Når: Torsdag 23. februar klokken 18:15.
 • Hvor: Auditorium R4, Realfagsbygget
 • Innkalling sendt til aktive, drift, styret + adict.

Saksliste

 1. Møtet er satt.
 2. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 5. Styrets halvårsrapport.
 6. Drifts halvårsrapport.
 7. Godkjenning av forrige års regnskap.
 8. Godkjenning av årets budsjett.
 9. Valg av styre.
 10. Valg av revisor.
10. Valg av valgkomité.
11. Møtet er hevet.

Referat

Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Ordstyrer: knuta<
> Referent: einarr<
> Tellekorps: oyving, larseie

Godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent med anmerkninger.

Styrets halvårsrapport

Presentert av leder. Godkjent ved akklamasjon.

Drifts halvårsrapport

Presentert av leder. Godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av forrige års regnskap

Halvårsmøtet kommenterer som tidligere halvårsmøter at innbetaling av medlemsavgift bør føres fremover til de regnskapsårene betalingen gjelder. Balanse bes vedlegges regnskapet, kasserer tar dette til etterretning.

Godkjent ved akklamasjon.

Godkjenning av årets budsjett

Godkjent ved akklamasjon.

Valg av styre

Valgkommitéen innstiller følgende personer:

 • eirikald
 • einarr
 • spreeman
 • titlesta
 • orjane
 • tangvald

Valget foregår ved hemmelig avstemming etter ønske fra salen. Resultatet er

Person Stemmer
eirikald 16
einarr 11
spreeman 3
titlesta 14
orjane 10
tangvald 6
blanke stemmer 4

Det nye styret består av eirikald, titlesta, einarr og orjane.

Valg av revisor

mathiasm velges ved akklamasjon.

Valg av valgkomité

Valgkommitéen (steinarh og andreasd) gjenvelges ved akklamasjon.

Vedlegg

Styrets rapport

PVV har i følge passordfilen omtrent 1219 medlemmer. Fjorårets tall var 1500, siden man telte med brukere som ikke har betalt kontingent. Teller vi med brukere som ikke har betalt ender vi på omtrent 1600 i år.

I samarbeid med ITK på Samfundet ble det arrangert kurs i Arch torsdag 29. september. En del andre kurs var påtenkt, men ble ikke gjennomført. Disse er fortsatt påtenkt.

Styret har kjøpt inn følgende bøker:

 • Practical Common Lisp
 • Kerberos, The Definitive Guide
 • Nightwork, A History of Hacks and Pranks at MIT
 • Revolution in the Valley, The Insanely Great Story of How the Mac Was Made

Styret har godkjent en del innkjøp. Disse er gjennomgått i drifts rapport.

Drifts rapport

Drift har i løpet av forrige år hatt følgende aktiviteter:

 • Ny driftere: eirikald
 • Vi har fått tre rackskap fra snille mennesker hos Yahoo! Norge. Vi har også fått 6 rack-maskiner og 4-diskkabinetter fra samme.
 • Vi har fått 10 bokser fra elektro. Disse boksene er koselige bokser med omtrentlig slik spec:
  • Dual P3 800Mhz
  • 512 MB RAM
  • En sliten disk.
 • Drift har hatt rydding på serverrommet i forbindelse med kabinettene. I denne sammenhengen ble store mengder gammel hardware kastet. Dette inkluderte mye gammel fra HP og Digital.
 • Etter å ha kjøpt inn testtastatur så har det blitt kjøpt inn 9 nye tastatur og 9 nye muser.
 • tvilling har blitt installert som server og puttet i et rackmontert kabinett. Den er nå klar til å ta over som dev.pvv og wiki.pvv.
 • decibel har blitt oppgradert til ny release av Ubuntu. I den sammenhengen kan det se ut til at en bug i denne kjerneversjonen gjør at ext3 og SMP ikke er gode venner.
 • hb er delvis ferdiginstallert. Dette skal bli en boks med CD-brenner og ZIP-stasjon. Drift vil ha en DVD-brenner i samme boksen.
 • kvin er delvis installert på ny boks.
 • PVV vil rett etter halvårsmøtet få nytt epostsystem. Qmail vil bli faset ut til fordel for Exim. Vi vil også gå over til å avvise spam SMTP-time hvis de ser veldig ut som spam.

Ellers har drift en del ønsker om hva som kommer til å skje fremover:

 • Drift har et ønske om at det skal kjøpes inn flatskjermer til arbeidsstasjoner.
 • Drift har også ønsker om at vi skal få en CERT bestående av aktive medlemmer.

Regnskap og budsjett

<tablestyle="text-align: right"> Budsjett 2005 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Regnskap 2006
Støtte 0 0 0 0
Flaskepant 2000 2487 2500 307
Disksalg 35000 34770 17500 3750
Medlemskontingent 10000 7681 10000 2520
Renter 0 0 0 0
Sum inntekter: 47000 44938 30000 6577
Driftsutgifter 5000 0 5000 0
Diverse 2000 3469 2000 285
Bøker 4000 1379 4000 0
Hardware 75000 51704 50000 935
Abonnement 1000 0 1000 0
Trivselsutgifter 1500 0 1500 107
Kursutgifter 1000 0 1000 0
Sum utgifter 89500 56552 64500 1327