Halvårsmøte/2012V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 18:03, 8 March 2012 by Orjane (talk | contribs) (Created page with "Det kalles inn til halvårsmøte den åttende mars klokken 1815 i Kjl3. Endelig saksliste: * . Møtet er satt. *.. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps. *... Godkjenning a…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Det kalles inn til halvårsmøte den åttende mars klokken 1815 i Kjl3.

Endelig saksliste:

 • . Møtet er satt.
 • .. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps.
 • ... Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • .... Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte.
 • ..... Styrets halvårsrapport.
 • ...... Drifts halvårsrapport.
 • ....... Godkjenning av forrige års regnskap.
 • ........ Godkjenning av årets budsjett.
 • ......... Valg av styre.
 • .......... Valg av revisor.
 • ........... Valg av valgkomité.
 • ............ Møtet er hevet.