Halvårsmøte/2013H

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 16:18, 12 September 2013 by Orjane (talk | contribs) (Created page with "== Innkallinger == * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2013-August/001133.html Første innkalling] * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2013-September/001137.html Innkall…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisor
 12. Valg av valgkomité
 13. Møtet heves