Halvårsmøte/2013V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 17:40, 14 February 2013 by Orjane (talk | contribs) (Created page with "== Innkallinger == * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2013-January/001091.html Første innkalling] * [http://list.pvv.org/pipermail/aktive/2013-February/001092.html Innkall…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Innkallinger

Referat

Referat fra halvårsmøte i Programvareverkstedet 14.02.2013

De tilstedeværende på møtet er (brukernavn og fullt navn):

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 5. Styrets halvårsrapport
 6. Drifts halvårsrapport
 7. CERTs halvårsrapport
 8. Godkjenning av forrige års regnskap
 9. Godkjenning av årets budsjett
 10. Nominasjon av kandidater til prisene «Beste program» og «Årets hakker»
 11. Kåring av «Beste program» og «Årets hakker»
 12. Utdeling av prisen «Beste kurs»
 13. Valg av styre
 14. Valg av revisor
 15. Valg av valgkomité
 16. Møtet heves

Sak 0: Møtet er satt

Sak 1: Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere

Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3: Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Sak 4: Styrets halvårsrapport

Sak 5: Drifts halvårsrapport

drifts halvårsrapport.


Sak 6: CERTs halvårsrapport

Sak 8: Godkjenning av årets budsjett

Sak 13: Valg av styre

Sak 14: Valg av valgkomité

Sak 15: Møtet heves