Halvårsmøte/2016V

From Programvareverkstedet
< Halvårsmøte
Revision as of 19:16, 13 February 2016 by Simongli (talk | contribs) (Rapporten fra halvårsmøtet)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Referat fra PVVs halvårsmøte 2016-02-13.

Endelig saksliste: 0. Møtet er satt

Møtet satt 16.30.

10 oppmøtte:

aleksanw chriri chrishoh davidk ilsegv liangzh pederbs robertem simongli yorinad

Møteleder: ilsegv Ordstyrer: chrishoh Referent: davidk

1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps og protokollunderskrivere

simongli og liangzh ble valg til protokollunderskriver ved akklamasjon.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Det ble innvendt at referatet ikke nevnte at styrets halvårsrapport ikke var levert skriftlig.

Det ble likevel godkjent.

4. Godkjenning av forrige halvårsmøtets driftrapport

Rapporten finnes ikke skriftlig, og enkelte innvendte at det derfor blir vanskelig å godkjenne den.

Den ble ved håndsopprekning ikke godkjent.

5. Styrets halvårsrapport

Styreleder presenterte rapporten. Ingen kommentarer. yorinad savnet rapport om PR-gruppen.

Det ble diskutert litt om PR-gruppens tilhørighet og oppgaver. Evt. endringer må tas opp på et senere halvårsmøte.

Styrets rapport ble godkjent ved akklamasjon.

6. Drifts halvårsrapport

Driftskoordinator presenterte rapporten. Nye rotpassord kan distribueres til flere driftere vha. PGP-kryptering. Nøkkelen til maskinrommet må letes opp.

Drifts rapport ble godkjent ved akklamasjon.

7. CERTs halvårsrapport

Ingen som var tilstede, ville vedkjenne seg å være medlemm av CERT. Halvårsrapporten foreligger ikke.

Det ble foreslått å kuppe CERT og sette nytt passord.

CERTs rapport ble ved akklamasjon ikke godkjent.

8. Godkjenning av forrige års regnskap

Kasserer presenterte regnskapet. Styreleder presenterte revisjonen.

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

9. Godkjenning av årets budsjett

Forslag til forandringer:

-- Redusere pant med 500,- til 2000,-.

-- Øke bank med 1000,- til 3000,-.

-- Redusere bøker med 1000,- til 1500,-

Alle forslagene ble godkjent ved håndsopprekning.

Nytt budsjett ble godkjent ved akklamasjon.

A. Valg av styre

Interessert i å være med i styret:

chrishoh liangzh pederbs robertem simongli

To forslag til antall:

Fire medlemmer skal velges.

Forkastet ved håndsopprekning (én blank).

Fem medlemmer skal velges (liangzh ville være med i styret som ordstyrer).

Vedtatt ved håndsopprekning (åtte for).

De fem interesserte på listen ble valgt til styret ved enstemmig akklamasjon.

B. Valg av revisor

chriri ble valgt som revisor ved akklamasjon.

C. Valg av valgkomité

yorinad og chriri ble nominert til valgkomité. Vedatt ved akklamasjon.

D. Møtet er hevet

Møtet ble hevet kl. 17.56.