Difference between revisions of "Hjemmesider"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 20:31, 16 February 2006

En hjemmeside er et eller flere dokument som befinner seg på en brukers hjemmekatalog. For å lage din egen hjemmeside her på PVV må du gjøre følgende:

 • Les Webreglement
 • Først lager du en katalog som heter web-docs i rotnivået av hjemmekatalogen din (~brukernavn/web-docs). Merk at denne katalogen IKKE har samme navn som på studentsalene.
 • Sette riktige atributter på hjemmekatalogen din og web-docs katalogen. Hjemmekatalogen din må ha 'x' attributen satt for 'gruppe' og 'others', mens web-docs må ha 'x' og 'r' attributen satt for 'gruppe' og 'others'. I klartekst betyr det at du ihvertfall må ha følgende attributer:
  drwx--x--x på hjemmekatalogen, og drwxr-xr-x på web-docs katalogen.
 • Lage en eller flere av standardfilene i web-docs katalogen

index.html

Siden som presenteres dersom noen forespør http://www.pvv.ntnu.no/~brukernavn/.

other-homepage

Dersom du har hjemmeside et annet sted enn PVV, men ønsker å komme med i listen over brukere på PVV med egen hjemmeside, lager du denne filen. Den første linjen av filen vil da bli brukt som URL til din hjemmeside.

.beskrivelse eller .description

Beskrivelse av deg selv eller hjemmesiden din som vil legges bak navnet ditt i listen over hjemmesider på PVV. Teksten begrenses til 50 tegn.

Når listen over brukere på PVV bygges opp (3 ganger i døgnet), prioriteres disse filene slik:

 1. other-homepage
 2. meg.html
 3. index.html

(Merk at .beskrivelse eller .description alltid kommer med i listen.)

CGI script

For å kjøre såkalte CGI script på PVV må du gjøre dette:

 1. Opprette en dedikert CGI-katalog (f.eks cgi-bin) i web-docs katalogen din.
 2. Legg inn filen .htaccess med innholdet:

Options +ExecCGI -Indexes SetHandler cgi-script

 1. Gjøre katalogen og .htaccess tilgjengelig for andre. (Bruk chmod a+rx katalog og chmod a+r .htaccess.)
 2. Alle filer du legger i denne katalogen, og i underkataloger, vil bli behandlet som CGI script og kjørt istedenfor å bli vist direkte. En typisk URL til et slikt script blir da http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/cgi-bin/script

Alternativt kan du greie deg med å gi scriptene endelsen .cgi og gjøre de kjørbare.

Eget domene o.l.

Det er ikke mulig å ha virtuell server for ditt eget domene på PVV. Du kan ha ikke-kommersielt innhold på PVV, men da må du få ISPen/webhotellet ditt til å sette opp en http-videresending (redirect) til http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/

Det er ikke tilstrekkelig å lage en DNS-peker til PVVs web-server, da dette forutsetter at PVV setter opp en virtuell server eller en redirect til dine sider på serveren.