Hjemmesider

From Programvareverkstedet
Revision as of 16:16, 13 October 2007 by Knuta (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

En hjemmeside er et eller flere dokument som befinner seg på en brukers hjemmekatalog. For å lage din egen hjemmeside her på PVV må du gjøre følgende:

 • Les Webreglement
 • Lag en katalog Template:Web-docs i rotnivået av hjemmekatalogen din. Kjør kommandoen: Template:Mkdir ~/web-docs Merk at denne katalogen IKKE har samme navn som på studentsalene.
 • Sett riktige attributter på hjemmekatalogen din og web-docs katalogen.
  • Hjemmekatalogen din må være tilgjengelig ('execute'-tilgang) for gruppe og others. Dette kan gjøres med kommandoen: chmod g+x,o+x ~
  • web-docs katalogen må i tillegg være leslig for begge disse. Kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~/web-docs
  • Hvis du da kjører kommandoen: ls -ld ~ ~/web-docs så bør det først på linjene (minimum) stå henholdsvis: drwx--x--x og drwxr-xr-x (det kan være at det står drwxr-sr-x på den siste
 • Lage en eller flere av standardfilene i web-docs katalogen

Logger

Dersom du ønsker å motta logger for besøk på hjemmesiden din (for eksempel for å lage statistikk) kan du opprette katalogen nobackup/weblogs i hjemmeområdet ditt. Loggen vil da bli skrevet dit fortløpende, i separate filer for hver dag.

Standard-filer i ~/web-docs

index.html

Siden som presenteres dersom noen forespør http://www.pvv.ntnu.no/~brukernavn/.

other-homepage

Dersom du har hjemmeside et annet sted enn PVV, men ønsker å komme med i listen over brukere på PVV med egen hjemmeside, lager du denne filen. Den første linjen av filen vil da bli brukt som URL til din hjemmeside.

.beskrivelse eller .description

Beskrivelse av deg selv eller hjemmesiden din som vil legges bak navnet ditt i listen over hjemmesider på PVV. Teksten begrenses til 50 tegn.

Når listen over brukere på PVV bygges opp (3 ganger i døgnet), prioriteres disse filene slik:

 1. other-homepage
 2. meg.html
 3. index.html

(Merk at .beskrivelse eller .description alltid kommer med i listen.)

CGI-script

CGI-script er programmer som skriver ut headere og HTML. De er ofte skrevet i Perl, Python eller et tilsvarende språk. PHP på PVV kjøres ikke som CGI men som en egen Apache-modul, og du kan derfor bruke PHP direkte uten noe om og men.

For å kjøre såkalte CGI script på PVV må du gjøre dette:

 1. Opprette en dedikert CGI-katalog (f.eks cgi-bin) i web-docs katalogen din.
 2. Legg inn filen .htaccess med innholdet:

Options +ExecCGI -Indexes SetHandler cgi-script

 1. Gjøre katalogen og .htaccess tilgjengelig for andre. (Bruk chmod a+rx katalog og chmod a+r .htaccess.)
 2. Alle filer du legger i denne katalogen, og i underkataloger, vil bli behandlet som CGI script og kjørt istedenfor å bli vist direkte. En typisk URL til et slikt script blir da http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/cgi-bin/script

Alternativt kan du greie deg med å gi scriptene endelsen .cgi og gjøre de kjørbare.

Eget domene o.l.

Det er ikke mulig å ha virtuell server for ditt eget domene på PVV. Du kan ha ikke-kommersielt innhold på PVV, men da må du få ISPen/webhotellet ditt til å sette opp en http-videresending (redirect) til http://www.pvv.ntnu.no/~bruker/

Det er ikke tilstrekkelig å lage en DNS-peker til PVVs web-server, da dette forutsetter at PVV setter opp en virtuell server eller en redirect til dine sider på serveren.

Grunnene for hvorfor det er sånn er flere, men primært er det fordi PVV som helhet er underlagt NTNUs IT-reglement.

Se også

Drift/Web:Teknisk informasjon om webserver