Difference between revisions of "Kurs"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(No difference)

Revision as of 02:24, 14 September 2006

Programvareverkstedet arrangerer fra tid til annen kurs og foredrag om programmering eller datateknologier. Den generelle regelen er at kursene er gratis for medlememr av PVV og for ansatte i ITEA. For andre koster det normalt NOK 50,- (som gjør det billigere å melde seg inn i PVV og betale medlemsavgiften på NOK 42,-).

Kommende kurs

  • 7. sept: Kurs/Perl (for folk som ikke kjenner perl veldig godt, men kanskje kan programmere litt).
  • 14. sept: Kurs/SvnOgTrac: Hold rede på koden din og få input fra brukere.(UTSATT på grunn av syk kursholder!)
  • 21. sept: Kurs/Regex (sequel til perl-kurset).

Tidligere kurs/foredrag

  • Kurs/Pragmatic CL, møte for Common Lisp-programmerere for diskusjon omkring verktøy som letter utvikling og interaktivt arbeide i språket.
  • Kurs/GNU Arch. Foredrag av Steinar Gunderson.
  • Kurc/C. Nybegynnerkurs i C av Øyvind Grønnesby.