Kurs

From Programvareverkstedet
Revision as of 22:04, 22 October 2006 by (username removed)
Jump to navigation Jump to search

Programvareverkstedet arrangerer fra tid til annen kurs og foredrag om programmering eller datateknologier. Den generelle regelen er at kursene er gratis for medlememr av PVV og for ansatte i ITEA. For andre koster det normalt NOK 50,- (som gjør det billigere å melde seg inn i PVV og betale medlemsavgiften på NOK 42,-).

Kommende kurs

Det er dessverre ingen kurs i den nærmeste fremtid.

Tidligere kurs/foredrag

  • Kurs/Pragmatic CL, møte for Common Lisp-programmerere for diskusjon omkring verktøy som letter utvikling og interaktivt arbeide i språket.
  • Kurs/GNU Arch. Foredrag av Steinar Gunderson.
  • Kurc/C. Nybegynnerkurs i C av Øyvind Grønnesby.
  • Kurs/Perl (for folk som ikke kjenner perl veldig godt, men kanskje kan programmere litt).
  • Kurs/SvnOgTrac: Hold rede på koden din og få input fra brukere.(UTSATT på grunn av syk kursholder!)
  • Kurs/Regex (sequel til perl-kurset).